Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bible a Modlitba » NVI a KJV

 

New International Version versus King James Version

http://voices.yahoo.com/king-james-version-kjv-vs-international-version-351537.html

http://www.nowtheendbegins.com/pages/KJV/the-kjv-versus-the-niv.htm

KJV Luke 9:56
For the Son of man is not come to destroy men's lives, but to save them. And they went to another village.

NIV Luke 9:56
and they went to another village.

Comparisons between The Majority (KJV) and Minority (NIV) Texts
http://www.ecclesia.org/truth/m-m.html

Poměr NIV versus KJV je podobný jako Bible ekumenická 1985 versus Bible kralická 1613, viz článek BIBLE, čísla B11 versus B3.

Lukáš 9,55-56 podle Bible ekumenické plus poznámka pod čarou:
Obrátil se pokáral je: "Nevíte, jakého jste ducha. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit." A šli do jiné vesnice.
------
Varianta významných rukopisů: "Nevíte, jakého jste ducha. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit."

Lukáš 9,55-56 podle Bible kralické:
Ale obrátiv se, potrestal jich, řka: Nevíte, čího jste vy duchu. Syn člověka nepřišel zatracovati duší lidských, ale aby je spasil. I odešli do jiného městečka.

Lukáš 9,55-56 podle Bible českého studijního překladu plus vysvětlivka pod čarou:
Obrátil se a pokáral je. [+ Řekl: "Nevíte jakého jste ducha."] A šli do jiné vesnice.
------
t28 pozdější varianta: + Syn člověka nepřišel duše lidí zahubit, ale zachránit.

Lukáš 9,55-56 podle Jeruzalémské bible 2009, viz BIBLE č. 1, plus vysvětlivka pod čarou:
Ale on se obrátil a pokáral je. A vydali se na cestu do jiné vesnice.
------
9,55-56
Dodatek: "Nevíte, čího ducha jste. Neboť Syn člověka nepřišel zahubit duše lidí, ale spasit je." Podezřelá textová varianta patrně markionovského původu.

Markion: Markión ze Sinopé (asi 110 Sinopé – 160) byl významný křesťanský teolog 2. století, jehož učení bylo církví ostře odmítáno jako heretické (viz markionismus). Markión vytvořil silnou církevní organizaci, paralelní k organizaci římské církve, jejímž byl biskupem. Mnoho z Markiónových heretických názorů se průběžně objevovalo v pozdějších dějinách církve.

Markionismus: Markionismus či marcionismus je dualistický věroučný systém, který vytvořil Markión ze Sinopé v Římě kolem roku 144. Markionismus je jednou z prvních křesťanských herezí, která se vyznačovala zvláště popřením židovských (starozákonních) kořenů církve; Markión učil, že stvoření je dílem demiurga, zlého boha. Proti Markiónovu učení se zvedla vlna nesouhlasu ze strany představitelů církve, kteří proti markionitům sepsali nejeden polemický spis, avšak z pera samého Markióna se žádný spis nedochoval.

Zdroj: Wikipedia

 

 

 

Dole pod reklamou můžete připojit své KOMENTÁŘE na toto téma. Vaše kritické postřehy budou zajímat i další čtenáře.

Všechny komentáře na tomto blogu je možné shlédnout ZDE

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Otázka zdroje

(Libor Diviš, 12. 9. 2013 11:33)

Hlavní vliv má v případě překladu Nové smlouvy výběr zdrojového textu pro překládání, a teprve potom následuje styl překladu, víra a denominační příslušnost překladatele apod. Když budete zjišťovat záležitosti kolem pramenů, pocítíte hodně zklamání. Zjistíte např., že Westcott-Hortův řecký text Nového zákona byl těmito muži účelově pozměňován. Zjistíte, že tito lidé fandili okultismu, spiritistickým seancím, že Westcott nenáviděl Textus Receptus apod. A také zjistíte, že z tohoto textu vychází současná textová kritika a tudíž i text UBS (Spojená biblická společnost), ze kterého se v současnosti nejčastěji překládá. Když budete studovat překlady bible do hloubky, budete vidět, jak výrazně jsou překlady ovlivněny vírou a denominační příslušností jejich překladatelů. A nakonec uvidíte, že bude nejlepší podívat se přímo do zdrojových textů (alespoň na problematická místa). Naprogramoval jsem Studijní on-line bibli tak, aby i lidé bez znalosti biblických jazyků mohli jednoduše a rychle zjistit, co stojí v originálu.

Např. v případě Nové smlouvy (Nového zákona) jsou v SOB k dispozici všechny hlavní zdroje, včetně Strongových čísel, napojení na slovníky a včetně morfologie, která je k dispozici i v češtině. Kurzorem myši ukážete na Strongovo číslo za řeckým slovem, a okamžitě vidíte jeho význam (v jazyce rozhraní, který máte u SOB nastavený). Když ukážete na písmennou zkratku za řeckým slovem, objeví se Vám rozbor slova v odpovídajícím jazyce. Vidíte tak nejen význam slova, ale i jeho typ, rod, čas, pád, osobu apod. Můžete vidět, kolikrát překladatelé "kašlou" na slovesný čas i pád, atd. (http://www.obohu.cz/bible/index.php?k=1J&kap=1&styl=TR).

Další pohodlnou možností pro zjištění rozdílů mezi jednotlivými zdroji textu NZ je kromě porovnávacího režimu i modul, který v sobě přehledně zahrnuje všechny rozdíly: http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=GNTV&k=1J&kap=1 .