Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bible a Modlitba » Bible

 

Bible, Svaté Písmo, Slovo Boží, je pro mne perlou. Každý nový biblický tisk je pro mne pokladem.

V jednom dobrém článku o bibli jsem četl otázku: Který překlad Bible je nejlepší?
Jsem stejného názoru jako autor, že každý překlad z jednoho jazyka do druhého je interpretací.
Cílový překlad je tak dobrý, jak jej pochopil překladatel, a jak dobře se mu to podařilo vyjádřit v cílovém jazyce. Všechny překlady jsou komplementární, tedy doplňují se.

Bible je nejrozšířenější literární dílo na světě. Po tisíciletí byly hebrejské biblické svitky pečlivě přepisovány, překládány, nejdříve do řečtiny, aramejštiny, latiny, staroegyptštiny... Dnešní Bible, v ucelených kánonech, jsou znovu a znovu překládány do téměř všech moderních jazyků (lingvisté popisují závratných několik tisíců jazyků, národů a národností) v enormně vysokých miliardových nákladech každý rok. Už po tisícíletí, na všech kontinentech, mezi všemi kulturami světa! Čím to asi je? That is the question! řekl by Shakespeare v díle Hamlet.

Tady je soupis mých pokladů:

Bible, české tisky:
B1   Jeruzalémská bible, Písmo Svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou (francouzští dominikáni) s mnoha výkladovými poznámkami, Krystal OP, Kostelní Vydří 2009 (2234 stran)

 

jb-deluxe-2-v-1-.jpg


B2   Bible, včetně deuterokanonických knih podle ekumenického vydání, ČBS, Praha 1985
B3   Bible Kralická, podle posledního vydání z roku 1613 (baptisté), Česká biblická společnost, 2010
B4   Nový zákon, Nová bible kralická, přeložil Alexandr Flek, Biblion 2006
B5   Písmo, přeložil z hebrejštiny Vladimír Šrámek (nenáboženský překlad), SFINX, Praha 1948, 4 svazky
B6   Pět knih Mojžíšových, hebrejsky-česky přeložili rabíni Hirsch a Sicher, vydala Nadace Výzva svědomí, New York, USA 1985
B7   Nový zákon, přeloženo z řečtiny se stálým zřetelem k Nové vulgátě, Česká liturgická komise, Praha 1989
B8   Nový kovenant, z řeckého originálu přeložil John Podmolik, John Podmolik Ministries, Australia 2000
B9   Žaltář, čili Kniha žalmů, podle Bible české, Jan Hejčl, Praha 1922
B10 Bible svatá, podle posledního vydání kralického z roku 1613, ČBS, 1991
B11 Bible, podle ekumenického vydání (bez deuter. knih), ČBS, Praha 1985
B12 Biblí svatá, aneb všecka Svatá Písma Starého i Nového zákona, podle vydání kralického 1613, Biblická společnost britická a zahraniční, Praha 1936
B13 Překlad nového světa Svatých písem (jehovisté), přeloženo z revidovaného anglického vydání z roku 1984, Watchtower, New Your, USA 1993
B14 Bible česká (lidové vydání), podle obecného znění latinského se stálým kritickým zřetelem k původním textům přeložil Jan Hejčl, Dědictví svatojanské, Praha 1940
B15 Bible česká, podle Vulgáty se stálým zřetelem na text původní řecký přeložil a výklady opatřil Jan Sýkora, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, Praha 1922
B16 Biblí česká čili Písmo Svaté Starého i Nového Zákona, podle obecného latinského od sv. církve římské... a výkladem opatřené, Dědictví svatojanské, Praha 1889, 2 svazky
B17 Sväté Písmo, Starý Zákon, Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1991
B18 Nový zákon, Sýkorův překlad v revisi Hejčlově, Rudolf Col, Velehrad, Olomouc 1947
B19 Nový zákon Pána našeho Ježíše Krista, podle Vulgaty se stálým zřetelem na původní text řecký, Jan Sýkora, Jan Hejčl, Vyšehrad, Praha 1946
B20 Evangelium s. Lukáše, ve znění kralickém z roku 1593, Česká biblická práce, Kutná Hora 1947
B21 Bible – Český studijní překlad, nový překlad do současné češtiny vyznačující se důrazem na přesnost a konkordantnost, s mnoha studijními a výkladovými poznámkami, Křesťanská misijní společnost, Praha 2009

 

 

image-big-13961-1-.jpg


B22 Evangelium podlé sepsání S. Lukáše, Evangelium St. Lucä, německy-česky, Biblická společnost britická a zahraniční, Praha 1913
B23 Bůh mluví ke svým dětem, Texty z Bible, tato kniha je dárek všem dětem, mezinárodní katolické dílo »Kirche in Not«, Edición en checo, Estela Navarra España 2006

Cizojazyčné tisky:
C1 The Holy Scriptures (Old Testament), in Hebrew and English (KJV), The Society for Distributing Hebrew Scriptures, England, UK, University Press, Cambridge 1993
C2 New Testament, in Hebrew and English (KJV), The Society for Distributing Hebrew Scriptures, England, UK, University Press, Cambridge 1993
C3 Holy Bible, New International Version (christadelphians), Hodder and Stoughton, London Sydney Auckland, ed. 1990, 12th imp. 2000, International Bible Society
C4 The Childrenʻs Bible in 365 stories, Mary Butchelor, Lion Publishing, Oxford Batavia Sydney 1993
C5 Holy Bible, J.N.Darby from the French 1881, Gute Botschaft Verlag, Dillenburg, Germany, reprint 2002
C6 Holy Bible, King James Version (mormons), The Church of Jesus Christ of Latterday Saints, Salt Lake City, Utah, USA 1996
C7 Biblio, la Malnova Testamento trad. L.Zamenhof, la Duakanonaj Libroj trad. G.Berveling, La Nova Testamento trad. Brita Komitato, IKUE kaj KELI, eld. KAVA-PECH, Dobřichovice (Praha) 2006
C8 La Sankta Biblio, malnova ka nova testamentoj tradukitaj el la originalaj lingvoj, The Holy Bible in Esperanto, Biblia Societo, Londono Edinburgo 1988
C9 La Biblia Latinoamerica, texto íntegro traducido del hebreo y del griego, SOBICAIN, 116a edición revisada Madrid 2002
C10 Bíblia Sagrada, tradução interconfessional do hebraico, do aramaico e do grego em português corrente, Sociedade Bíblica de Portugal, Lisboa 2000
C11 La Duakanonaj Libroj, Libroj de la Ortodoksiaj Eklezioj, el la helena kaj la latina tradukis Gerrit Berveling, eld. Voĉoj Kristanaj, prod. KAVA-PECH, Dobřichovice (Praha) 2008

Související publikace:
S1 Nový biblický slovník, z anglického originálu přeložili Koželuhová, Nezbedová, Procházka, Štifter, Matulík, Návrat domů, Praha 1996 (1243 stran)
S2 Concise Bible Dictionary, embracing some special features, GBV-Dillenburg, reprinted Gemany 2002 (880 stran)
S3 Více než tesař + Lukášovo Evangelium, Josh McDowell, z anglického originálu More Than A Carpenter přeložil Triangl 1989, vydala mezicírkevní vzdělávací organizace Hlas pro Krista, Praha 1997
S4 Kniha Života pro každého, diatessaron (harmonizace evangelií) podle ekumenického překladu ČBS 1991, Editorial VIDA 1989
S5 Hebrejský Kristus, Jazyk a stáří evangelií, Claude Tresmontant, překlad z francouzštiny Josef Mlejnek, Knižná dielňa Timotej, Bratislava 1996
S6 A co o tom říká Bible, překlad z anglického Bible on Bible a teologická redakce Lukáš Drexler, Česká biblická společnost, Praha 2009
S7 Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible, za kolektiv autorů sepsal Karel Valenta, vydal T.B.From pro organizaci a podporu vědeckého zkoumání BIBLE, Praha 2000
S8 Rodinná encyklopedie Bible, Stručný a poutavý úvod do biblických příběhů, Peter Atkinson, ČBS, Praha 2010
S9 O čem všem je Bible, encyklopedické vydání, na základě populárního klasického díla dr. Henrietty Mearsové, 1986, 1989 GL Publications, české vydání Ján Novák, vyd. Pokoj, Bratislava 1993
S10 Kde je co v Bibli?, Abecední klíč pro čtenáře Písma, podle Bible kralické sestavil Antonín Frinta, Kalich, Praha 1992
S11 VÝKLAD BIBLE V CÍRKVI, Dokument Papežské biblické komise z 15.dubna 1993, ZVON, České katolické nakladatelství, Praha 1996
S12 .

 


Modleme se:
Bože, od nejútlejšího věku známe Svatá Písma. Ona nám mohou dát moudrost, jež vede ke spáse skrze víru v Krista Ježíše. Každé Písmo je z Božího vnuknutí a užitečné k vyučování, vyvracení, napravování, výchově ke spravedlnosti: tak bude Boží člověk dokonalý, způsobilý ke každému dobrému dílu. Pomoz nám, prosíme, Bože, pochopit tuto pravdu.
Amen


(2 Tim 3,15-17 podle Jeruzalémské bible)

 

Tyto blogové stránky jsou o tom, o čem přemýšlím, co čtu, čemu se snažím porozumnět. Pojďte přemýšlet se mnou. Když vás něco napadne, napište mi to dole pod reklamou v části KOMENTÁŘE. Moc děkuji. Ať vám Pán žehná.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář