Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bible a Modlitba » Biblické kodexy

 

Zdroje, nejstarší dochované biblické texty v původních jazycích (hebrejsky, řecky, latinsky), ze kterých se pořizují překlady do moderních jazyků.

Septuaginta (LXX, nebo zdroj O), nejstarší zachovalý překlad Starého zákona. http://cs.wikipedia.org/wiki/Septuaginta

Textus Receptus. Tento text, který řada tiskařů rychle rozšířila a stále opravovala, se stal základem reformačních překladů Bible, například německého překladu Lutherova, Bible kralické v češtině nebo anglické King James Version. http://cs.wikipedia.org/wiki/Textus_receptus

Viz také Komentář pod článkem https://janjosefpospisil.estranky.cz/clanky/niv---kjv.html Libora Diviše: Otázka zdroje (Libor Diviš, 12. 9. 2013 11:33)

Scrivener, Novum Testamentum: Textus Stephanici A.D. 1550 http://www.archive.org/stream/greeknewtestamen00scriuoft#page/n5/mode/2up

Biblické rukopisy (kodexy), nejstarší dochované rukopisy http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Biblické_rukopisy

 

Další prameny:

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/64499/biblical-source

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bible_a_historie#Rukopisy_a_kánon

http://en.wikipedia.org/wiki/Code_of_Canons_of_the_Eastern_Churches

http://archive.org/stream/ApostolicConstitutionSacriCanonesJohnPaulIi1990/Sacri_Canones_Apostolic_Constitution_John_Paul_II_1990_djvu.txt

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Biblical_manuscripts

http://es.wikipedia.org/wiki/Categoría:Manuscritos_bíblicos

http://eo.wikipedia.org/wiki/Kategorio:Bibliaj_manuskriptoj

 

Wikipedia, Septuaginta, část Rukopisy http://cs.wikipedia.org/wiki/Septuaginta

Téměř celý text Septuaginty obsahují staré kodexy ze 4. a 5. století - Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus a Codex Alexandrinus. Tyto rukopisy jsou nejstaršími dochovanými texty Starého zákona, nejstarší rukopisná podoba masoretského textu se nám dochovala až v Codexu Leningradiensis B 19A z roku 1008.

Codex Leningradiensis B 19A (Google Search)

http://www.usc.edu/dept/LAS/wsrp/educational_site/biblical_manuscripts/LeningradCodex.shtml

codex-leningradiensis.jpg

 

Wikipedia Biblické manuskripty (anglicky) http://en.wikipedia.org/wiki/Biblical_manuscript

nejstarší SZ rukopis Codex Vaticanus z 2. století před naším letopočtem

NZ rukopisy: Části Nového zákona se dochovaly v rukopisech více než kterékoli jiné starověké texty. Existuje více než 5800 kompletních nebo fragmentovaných řeckých rukopisů, více než 10000 latinských rukopisů a více než 9300 rukopisů v různých jiných starověkých jazycích včetně asyrštiny, staroslověnštiny, gótištiny, etiopštiny, koptštiny a arménštiny. (volný překlad z angličtiny)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_papyrů_Nového_zákona

Zde je ukázka prvních několika položek seznamu Novozákonních rukopisů a kde se nacházejí. Tento seznam na české Wikipedii má 125 položek.

nz-seznam-125-polozek2.jpg

 

Tedy prozatím uzavírám tyto úvahy o biblických kodexech, jako zdrojích pro moderní překlady Bible, že se jedná o záležitost velice komplikovanou a nadmíru odbornou. Beru-li od nynějška do rukou jakýkoli výtisk Bible, zkoumám předmluvu, vysvětlivky, případně doslov a hledám, jednak jméno překladatele (překladatelů), z jakého denominačního prostředí pocházejí a hlavně z jakého starověkého (či novověkého, patrně mírně deformovaného) zdroje překladatelé překládali. A podle toho opatrně usuzuji, jakou kvalitu překladu mohu očekávat. Možná, že někdo z vás, kdo čtete tyto řádky, mé úvahy o kodexech jako zdrojích překladů, upřesníte v komentářích. V každém případě hluboce smekám před každým, kdo věnuje velkou část svého života studiu a překladu biblických kodexů, aby mohl vzniknout moderní překlad Písma Svatého. Deo gratias.

 

 

 

 

 

Tyto blogové stránky jsou o tom, o čem přemýšlím, co čtu, čemu se snažím porozumnět. Pojďte přemýšlet se mnou. Když vás něco napadne, napište mi to dole pod reklamou v části KOMENTÁŘE. Moc děkuji. Ať vám Pán žehná. 

 

Dole pod reklamou můžete připojit své KOMENTÁŘE na toto téma. Vaše kritické postřehy budou zajímat i další čtenáře.

Všechny komentáře na tomto blogu je možné shlédnout ZDE

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář