Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva Grin uzavírá, že EU by ušetřila minimálně 25 miliard Euro ročně

Platíme 17 MILIARD € ročně britské ekonomice!

V říjnu 2005 byla publikována obzvlášť zajímavá zpráva švýcarského prof. François Grina. Nejvýraznějším závěrem této zprávy je konstatování, že díky současné mezinárodní nadvládě anglického jazyka získává Británie každoročně 17-18 miliard €, což je víc než trojnásobek proslulé britské slevy, nebo 1% jejího hrubého domácího produktu. Jinými slovy, každý z 394 milionů obyvatel Evropské unie jiného mateřského jazyka než angličtiny, mezi nimiž jsou i obyvatelé nejchudších nově přistoupivších zemí, každoročně dotuje britskou ekonomiku!

Takovou sumu Británie každoročně obdrží z prodeje knih a dalšího zboží spojeného s anglickým jazykem a od 700 000 lidí, kteří každým rokem navštíví Anglii, aby se učili tamější jazyk; v neposlední řadě také z úspor spojených s opomíjením výuky cizích jazyků na britských školách. Nejde zde přitom o celek všech ekonomických plateb Spojenému království z jazykových důvodů, ale o 75% z nich, které jsou podle odhadu autora výsledkem hegemonie angličtiny a ne pouze demografické váhy jazyka samotného.

Profesor Ženevské univerzity a specialista na jazykovou ekonomii François Grin publikoval rozsáhlý spis, v němž analyzuje jazykovou politiku Evropské unie. Studii si vyžádala a vydala Vysoká rada pro hodnocení vzdělávacího systému [francouzsky: Haut Conseil de l'évaluation de l'école], francouzská veřejná nezávislá organizace, která hodnotí a analyzuje stav vzdělávání ve Francii. Zpráva pokládá následující otázku: jaká by byla optimální volba v oblasti pracovních jazyků v Evropské unii?

Spravedlivějším systémem by EU uspořila minimálně 25 miliard € ročně!

Švýcarský ekonom navrhuje porovnat tři možné scénáře:

1. angličtina jako jediný jazyk;

2. mnohojazyčnost;

3. volba esperanta jako vnitřního pracovního jazyka v orgánech EU

Třetí možnost, esperanto, vypadá jako nejlevnější a rovnoprávná, ale podle Grina je v současné době nemožná kvůli silným předsudkům vůči esperantu, založeným jednoduše na neznalosti. Přesto ji považuje za strategicky možnou pro novou generaci, s dvěma podmínkami:

Velkorozměrná a trvalá informační kampaň napříč celou EU o jazykových nerovnostech a esperantu.

Spolupráce všech členských států na takové kampani.

To by mohlo vést k čisté finační úspoře pro EU dosahující každoročně okolo 25 miliard €!

"85% obyvatel Evropy pětadvacítky má na tom přímý a evidentní zájem", tvrdí prof. Grin.

Brussel/Bruxelles, 2006-05-29

 

PLNÝ TEXT zprávy profesora Grina tady:

Česky http://lingvo.org/grin/raporto_grin_cs.pdf

Español http://lingvo.org/grin/GRIN_es.pdf

Esperanto http://lingvo.org/grin/raporto_grin_eo.pdf

Français http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/054000678/index.shtml

Italiano http://www.lulu.com/shop/fran%C3%A7ois-grin/linsegnamento-delle-lingue-straniere-come-politica-pubblica/paperback/product-5431148.html

Nederland http://lingvo.org/grin/raporto_grin_nl.pdf

Português http://ebookbrowse.com/raporto-grin-pt-pdf-d387432248

 

 

http://eo.wikipedia.org/wiki/Raporto_Grin

http://eo.wikipedia.org/wiki/François_Grin

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář