Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bible a Modlitba » Žalm 23 - můj nejoblíbenější

 

Žalmy, Zpěvy s odpovědí lidu

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi spočinout na svěžích pastvinách, vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. Mou duši občerstvuje, vede mě po správných cestách pro svoje jméno. I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. Tvůj kyj a tvá hůl, ty jsou má útěcha. Stůl pro mě prostíráš před zraky mých nepřátel, hlavu mi mažeš olejem, má číše přetéká. Štěstí s přízeň mě provázejí, po všechny dny mého života, v Hospodinově domě smím přebývat na dlouhé, předlouhé časy.

zalm23str34.jpg

Český studijní překlad Bible

Davidův žalm. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dává mi uléhat na travnatých pastvinách, přivádí mě k vodě na místech odpočinku. Obnovuje mou duši, pro své jméno mě vodí po pravých stezkách. I kdybych šel údolím nejhlubší tmy, nebudu se bát zlého, neboť ty jsi se mnou. Tvé žezlo a tvá hůl mě potěšují. Připravuješ mi stůl před zraky mých nepřátel, mažeš mi hlavu olejem, můj kalich přetéká. Dobrota a milosrdenství mě budou jistě provázet po všechny dny mého života. Po dlouhé časy se budu vracet do Hospodinova domu.

Jeruzalémská bible

Žalm Davidův. Jahve je můj pastýř, nic  mi nechybí. Na palouky svěží trávy mě vyvádí. Vede mně k vodám, kde mohu odpočívat, tam mi posilňuje duši; vodí mě po stezkách spravedlnosti pro své jméno. I kdybych procházel temnou roklí, žádného zla se nebojím, vždyť tys mi nablízku; je tu tvá hůl, tvá berla pastýřská, ty jsou má útěcha. Stůl pro mě prostíráš tváří v tvář mým protivníkům; hlavu mi mažeš olejem, má číše přetéká. Ano, zahrnuje mě přízeň a dobrota po všechny dny mého života; mým příbytkem je Jahvův dům na dlouhé, předlouhé časy.

Žaltář čili Kniha žalmů

Pán je můj pastýř, netrpím nedostatku; kde pastvy hojnost, tam lehat smím. K vodě, kde možno si odpočinout, mne vodí; duši mou občerstvuje. Provádí mne po stezkách spolehlivých, k vůli svému jménu. I když mi projít jest údolím stínu smrti, nebojím se zlého. Neboť ty jsi se mnou; kyj tvůj a hůl tvá – ty jsou potěchou mou. Vystrojuješ hostinu před mou tváří, navzdor mým protivníkům. Pomazáváš olejem mou hlavu, plná má číše jak vzácná jest! Milostivost tvá jen bude mne provázet po všechny dny mého života; vždyť budu přebývat v Hospodinově domě časy veledlouhé.

Starý kovenant

YHWH je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Nechá mne se přikrčit v obydlí výhonků, vede mne při vodách spočinutí. Navrátí moji duši, provádí mne ve stezkách spravedlnosti skrze jeho jméno. Ano, i když chodím údolím stínu smrtícího, nebudu se strachovat zla, protože jsi se mnou, tvoje větev a tvoje podpora mi dávají oddychnout. Uspořádáš stůl v mé tváři před těmi svírajícími mne, ztučníš moji hlavu olejem, můj pohár přetékání. Jistě dobro a vlídnost mě budou pronásledovat po všechny dny mého života a budu sedět v domě YHWHo délku dnů.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář