Jdi na obsah Jdi na menu
 


z myšlenek patera Alberto na neděli 19.7.2015

Pater Alberto Maggi je Ital, působící v Centro Studi Biblici, v Montefano, klášter svatého Filipa služebníků Marie, ulice Služebníků Božích

http://www.studibiblici.it/

Kie ni estas? = Kde jsme?

Kie ni estas: La Centro pri Bibliaj Studoj "G.Vannucci" troviĝas en Montefano, en la regiono Marke, ĉe la Monaĥejo de Sankta Filipo de Servistoj de Maria en strato de la Servoj, 4 tel.0733852760; fakso 0733852798; CAP 62010.

Pater Alberto s týdenním předstihem pravidelně uveřejňuje na webu Centra svá nedělní kázání v esperantu, angličtině a italštině.

 

Marek 6, 30-34

V tomto evangeliu Ježíš vyzve své učedníky, aby si odpočali od davů lidí, a odešli do ústraní. Lidé je však pěšky předběhnou a ve velkém počtu je očekávají. Ježíš je dojat, vidíce, že lidé „jsou jako opuštěné ovce bez pastýře“, a začne je učit.

Pater Alberto upozorňuje, že když Ježíš vyslal učedníky, aby kázali lidu, tak nečinili přesně to, co jim přikázal. On jim totiž nepřikázal učit, ale kázat. Také jim nepřikázal léčit a vyhánět zlé duchy, což učedníci nadšeně dělali, ale pouze kázat o přicházejícím Božím království.

A zrovna tak, jako lid Izraele měl mnoho kněží – kazatelů, a neměl už žádného pastýře, tak viděl Ježíš, že i křesťané mají mnoho kazatelů, ale málo pastýřů.

V tomto úryvku evangelia se učedníci stávají apoštoly. A Ješíš se od tohoto okamžiku stává pastýřem Božího lidu.

Kázání Esperantsky v plném znění: http://www.studibiblici.it/ESPERANTO/Omelie/19072015.pdf

Kázání anglicky v plném znění: http://www.studibiblici.it/INGLESE/Homelies/Commento%20al%20Vangelo%20di%20P.%20Alberto%20Maggi%20-%2019%20lug%2015%20ingl.pdf

Kázání italsky v plném znění: http://www.studibiblici.it/VideoOmelie/trascrizioni/Commento%20al%20Vangelo%20di%20P.%20Alberto%20Maggi%20-%2019%20lug%202015.pdf