Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatý Pius X. - Patron esperantistů; poutníků; lidí přistupujících k prvnímu svatému přijímání; svatého dětství

Svatý Pius X., rodným jménem Giuseppe Melchiorre Sarto (2. června 183520. srpna 1914), byl 257. papežem katolické církve od 4. srpna 1903 až do své smrti. Byl nástupcem Lva XIII., prvním papežem od Pia V., který byl prohlášen za svatého. Během svého pontifikátu zreformoval kurii, církevní právo, liturgickou hudbu a kněžský breviář. Založil úřední tiskový orgán Svatého stolce Acta apostolicae sedis.

Patron esperantistů; poutníků; lidí přistupujících k prvnímu svatému přijímání; svatého dětství.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pius_X.

 

ENCIKLOPEDIO DE ESPERANTO (1933)

...iniciátor katolického esperantského hnutí byl kněz Emile Peltier, který v roce 1903 začal vydávat mezinárodní časopis Espero Katolika (= katolická naděje).

V Boulogne sur Mer 1905 (= místo a rok prvního mezinárodního kongresu esperantistů) se konala první schůzka katolických esperantistů a první katolická Bohoslužba v esperantu, ve které ještě nebylo povoleno kázat esperantsky.

Také doktor Zamenhof (tvůrce základů esperanta) se zúčastnil této katolické Bohoslužby (ač praktikující židovský věřící). Následující rok (tedy 1906) v Ženevě pater Peltier dostal toto povolení (kázat esperantsky). V těchto dnech mu také přišlo poštou Apoštolské požehnání papeže Pia X.

Podle přání mnohých esperantistů byl tento dopis od papeže přečten prezidentem Univerzálního Kongresu, protestantským pastorem Schneebergerem; čtení papežova dopisu bylo pozdravováno jednomyslně dloudodobým potleskem a aplausem, protože, jak prohlásil Carlo Bourget, tato skutečnost je důležitá pro propagaci esperanta...

(konec citace)

přeložil Jan Pospíšil Poutník

https://www.facebook.com/janpospisil.poutnik

 

Tomuto svatému papeži chceme v naší farnosti sloužit ke cti Bohoslužbu.

Událost: Sankta Meso honore al Pio la 10-a (v esperantu)

https://www.facebook.com/events/1467587126896016/

plánovaná událost ve farnosti:
se souhlasem patera Jakuba se bude 22.srpna 2015 v podvečer
konat bohoslužba ke cti patrona katolických esperantistů,
svatého Pia X. (ještě není jasné kdo bude celebrovat mši svatou, eventuálně pouze bohoslužbu slova) ---
Patron: esperantistů, poutníků, lidí přistupujících k prvnímu svatému přijímání, svatého dětství ---

všichni jsou zváni smiley nejen esperantisté