Jdi na obsah Jdi na menu
 


10. 12. 2013

» Náboženství a Církev » Pět shnilých jablek, která kazí západní společnost

 

Pět shnilých jablek

která kazí západní společnostV prosincovém čísle časopisu The Good News, a magazine of understanding, na stranách 4-7 je zajímavý článek:

The Rotten Apples that are corrupting society

Já to chápu tak, že tak vidí krizi západní civilizace křesťané v USA; zde je můj volný (zatím velice zkrácený) překlad.


Proč je svět takový, jaký je? Co utvářelo naší společnosti a druh lidí jací jsme? Jsme tu se  všemi druhy skvělého pokroku, jako je  technologie, medicína a vládnoucí struktury, ale v  mnoha ohledech, jak žijeme to jde jen k horšímu a horšímu. Proč?

(Mario Seiglie)

 

Jedno shnilé jablko zkazí celý sud,“ je jedno přísloví. Bible říká ve skutečnosti totéž použitím metafory s kvašením kvasinek, které prokvasí chlebové těsto: "Vaše chlouba není správná. Nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto?" (1 Korintským 5,6). Tato myšlenka je jádrem falešných hodnot, kterými dnešní lidé musí žít.

 

V našem moderním světě, pět "shnilých jablek" je to co „prohnívá“ dobrými mravy, kterým nás Bible učí. Tato shnilá jablka byla zavedena v různých zemích, ale jejich kazící účinky se postupně rozšířily po celém světě. Co jsou zač a jak tyto zkažené myšlenky šíří své jedovaté účinky na životy tolika lidí?
Shnilé jablko číslo 1

MARXISTICKÝ KOMUNISMUS

Toto shnilé jablko se zakládá na čtyřech falešných myšlenkách:
>1 Bůh neexistuje a člověk je pouze vysoce vyvinuté zvíře s žádnou nadějí na posmrtný život.
>2 Pravda je relativní. Neexistuje žádná správná morálka jak žít. Každý má právo sám si rozhodovat, co je pro něj dobré a zlé.
>3 Vláda jedné strany by měla vlastnit jak bohatství, tak výrobní prostředky celé země, aby mohla rozdělovat bohatství, komu se jí zachce. Cílem je, aby vláda měla monopol na ekonomiku, politiku, vzdělávání i náboženství.
>4 Lidská přirozenost je velmi tvárná a lze ji měnit změnou prostředí.

A tak budou lidé žít v míru a harmonii a špatné vlastnosti lidí samy zmizí.

Avšak komunismus, který prosazoval tyto 4 falešné myšlenky dospěl ke zvěrstvům a genocidě celých národů - cenou za tyto falešné myšlenky bylo 60 milionů nevinných mrtvých spoluobčanů.
Nenávist k Bohu byla a je a bude hnací silou komunismu.
"Lidé zapomněli na Boha, to je důvod, proč se to stalo..." (Solženicyn)

Shnilé jablko číslo 2

DARWINOVSKÁ EVOLUCE

Charles Darwin 1800 zveřejnil teorii, že lidské bytosti se vyvinuly z nižších forem
života. To vedlo k závěru, že neexistuje žádný skutečný smysl života, že jsme tady jako
výsledkem slepé náhody, bezúčelně. Karl Marx byl tak nadšený s touto myšlenkou, že se zeptal  Darwina, zda by mu mohl věnovat svou slavnou knihu o komunismu, Das Kapital. Darwin odmítl, ale spojení mezi těmito dvěma falešnými vírami je velmi reálné.

Nicméně, víc a víc lidí začíná kriticky zvažovat důkazy pro a proti Darwinově evoluční teorii, mnozí zjišťují, že pro Darwinovy závěry kupodivu chybí vědecká podpora.

Michael Denton, molekulární biolog: "Dalo by se očekávat, že teorie tak kardinálního
významu, teorie, která doslova změnila svět, by měla být něco víc než metafyzika, něco víc než mýtus. Avšak Darwinova teorie evoluce není nic více, ani nic méně než velký kosmogenický mýtus dvacátého století.
"

Shnilé jablko číslo 3

FREUDOVSKÁ PSYCHOLOGIE

Rakouský neurolog Sigmund Freud, otec psychoanalýzy, zavrhl hřích a zavedl sexuální svobodu, jako prostředek jak se vyhnout duševním a emočním poruchám.

Tak jak se Freudovy myšlenky dosud šíří světem, tak důsledkem je uvolnění společnosti a sexuální morálka 20. století - dlažba k široké cestě zkaženosti.

Phillip Johnson, profesor práva: "Každá učebnice dějepisu 20. století uvádí 3 významné myslitele: Darwin, Marx a Freud. Všichni tři byli považováni za 'vědecké' (a tedy mnohem spolehlivější než cokoliv 'náboženské') v době jejich rozkvětu. Přesto Marx a Freud jsou v úpadku, a dokonce i jejich oslabené skupiny následovníků již tvrdí, že jejich poznatky byly založeny na metodice jen vzdáleně srovnatelné s experimentálními vědami. Jsem přesvědčen, že Darwin je další na řadě. A jeho pád bude zdaleka nejmocnější z těchto tří."

Shnilé jablko číslo 4

SEXUÁLNÍ REVOLUCE

Antikoncepční pilulky v 50. letech v USA. Používány od roku 1960. Odstraněno vysoké riziko nechtěného těhotenství. A to pomohlo zahájit sexuální revoluci z roku 1960 ve velké části světa. V důsledku toho do značné míry započala nemorální revoluce, a navzdory antikoncepčním pilulkám, je jen více nechtěných těhotenství než kdy předtím.

Problém spočívá v použití způsobu, jak se vyhnout následkům, jako licence k páchání smilstva.

Výsledkem je rostoucí počet ran, které postihují naši společnost dnes, vybuchující sexuální promiskuita, epidemie pohlavně přenosných chorob, rozbité domovy a rodiny, nekontrolovatelná pornografie, zneužívání dětí, sexuální perverze atd.


Shnilé jablko číslo 5

POPÍRÁNÍ BOHA A ZAKAZOVÁNÍ MODLITBY

V roce 1962 a 1963 Americký Nejvyšší Soud, vedený liberálním šéfem justice Earl Warrenem, vydal  rozhodnutí o zákazu modlitby a čtení Bible na amerických veřejných školách. Toto odstranění Boha ze vzdělávacího systému také přijala asi většina světa.

Bývalý guvernér Arkansasu a prezidentský kandidát Mike Huckabee: "Ptáme se, proč je tolik násilí ve školách. Vždyť jsme systematicky odstranili Boha z našich škol! Měli bychom být tak překvapeni, že školy se staly místem masakru?" (rozhovor na Fox News, 14. prosince 2012).

Ve skutečnosti, vyhnání Boha ze škol byl následováno zrychleným růstem všech druhů společenských neduhů.

BIBLICKÉ ŘEŠENÍ: 2 Tim 3:1-4; Rom 12:1-2

Toto však věz, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než milující Boha.

Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé.

 

 

Celý text v angličtině si můžete přečíst tady:

http://www.ucg.org/files/issues/pdf/good-news-november-december-2013.pdf

Pokud vás časopis zajímá (možnost procvičovat si angličtinu), můžete si jej objednat a bezplatně dostávat v papírové podobě každý měsíc do vaší poštovní schránky, tak jako já. Není to sice časopis katolický, ale pojednává součané problémy lidstva z pohledu amerických křesťanů a s odkazy na Bibli, kde se nacházejí řešení. Pokud máte čas na čtení knih a časopisů, tak doporučuji.

 

-------------------------------- 
The Good News (=Dobré zprávy, řecky-latinsky by to bylo: Evangelium) je měsíčníkem křesťanské denominace United Church of God = Sjednocená Církev Boha

Wikipedie: heslo United Church of God
Doctrine
United Church of God follows and believes in most of the basic doctrinal principles shared by other Christian churches. However, some of its teachings differ from today's mainstream consensus in a number of key areas, including disagreements with Catholic and Protestant tenets. It identifies itself as Christian but denies some central teachings of historic Christianity, such as the Trinity[13] and the recognition of certain biblical laws such as keeping the seventh-day Sabbath.

Stručně:
Sjednocená Církev Boha se odlišuje od katolické i od protestanské doktríny... Sama se identifikuje jako křesťanská... odmítá Trojici, Advetismus sedmého dne...

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Church_of_God
 

Tento můj velice zkrácený překlad převzal později kontrarevoluční magazín Protiproud.cz.

Nemám námitek, i když se mne nikdo neptal. Magazín Petra Hájka je profesionálně vedený a je na internetu lépe vidět, než můj osobní amatérský blog. Ostatně cílem mého blogu není oslovovat veřejnost, ale přemýšlet, studovat a ukládat nalezené a nastudované vědomosti. Jak jsem psal už na jiném místě, pojďte přemýšlet se mnou, pokud nemáte o uvededené problény jen povrchní zájem, ale chcete jít více do hloubky. Přítomnost hlučného konzumního publika tady není očekávána. Ticho a soustředění jsou předpoklady pro modlitbu, rozjímaní a studium.

http://www.protiproud.cz/stopy/mysleni/civilizace/733-zasnete-nad-problemy-ktere-nas-vsude-obklopuji-polozte-si-na-predvanocni-stul-pet-shnilych-jablek-mnohe-bude-razem-jasnejsi.htm

Žasnete nad problémy, které nás všude obklopují? Položte si na předvánoční stůl „Pět shnilých jablek“. Mnohé bude rázem jasnější

19. 12. 2013

REDAKCE PROTIPROUD přináší z amerických zdrojů úvahu, která se některým z nás nemusí líbit, ale zamyslet by se nad ní měl každý, kdo se ptá po příčině neduhů současného světa

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář