Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pastýřský list Konference slovenských biskupů

 

Pastýřský list Konference slovenských biskupů na první adventní neděli 2013

 

arcibiskup_zvolensk-c3-bd_stanislav_coa-1-.jpg

 

 

Konference slovenských biskupů

http://sk.wikipedia.org/wiki/Konferencia_biskupov_Slovenska

http://www.kbs.sk/  http://www.tkkbs.sk/

Milí bratři a sestry!

Advent, do kterého jsme dnes vstoupili, je obdobím přípravy na Vánoce. Tyto svátky nám připomínají příchod Božího Syna na svět. Jak sám říká, přišel, abychom měli život a abychom ho měli v hojnosti. (Srov.: Jan 10, 10) To nejvzácnější, co Bůh daroval světu i člověku, je právě život. Pro něj tu připravil podmínky a stanovil zákony. Pokud je budeme respektovat, začne život vzkvétat. Pokud se člověk postaví proti Božímu řádu, nastolí kulturu smrti.

 

Mimořádná Boží péče je zaměřena na člověka. Dříve než ho Bůh stvořil, připravil mu krásnou a plodonosnou přírodu, aby byla zdrojem jeho tělesných sil. A pro jeho štěstí kromě přírody mu daroval rodinu. Bůh chce, aby každý člověk přicházel na svět do láskyplného spořádaného rodinného společenství. Pokud tomu tak není, jde buď o neštěstí, nebo o lidské selhání. Během celého života má člověk v rodině prožívat mnoho forem lidského štěstí. Začíná to štěstím dítěte, které se v náručí otce a matky cítí velmi bezpečně a přitom bezstarostně. Růstem a dospíváním dozrává a mění se na štěstí zamilovaného manžela či manželky a později na štěstí užitečného otce a matky. Nakonec je to štěstí prarodičů, pokud jim je dopřáno radostně hledět na své dobře vychované potomstvo, jak si zodpovědně počíná. Každou etapu lidského štěstí zajišťuje spořádaná rodina.

 

 

Rodina je Boží institucí. Proto není v moci člověka rodinu zlikvidovat. Církev se takto modlí za novomanžele: "Bože, ty jsi postavil ženu vedle muže a toto společenství jsi už při stvoření tak požehnal, že ho nezničil ani dědičný hřích, ani potopa světa." Touto modlitbou Církev vyznává víru v rodinu jako v Boží instituci, která ve světě přežije. Nemusí však přežít v Evropě. I když ji člověk nemůže zlikvidovat, může ji velmi zmrzačit a toto se děje v dnešním světě. Rozvratem rodiny se znehodnocuje lidské štěstí, které právě v ní nabývá pozemskou dokonalost. Ohrožuje to život a nastoluje se kultura smrti. Aktéři kultury smrti používají na její prosazení značně promyšlené metody. Do velmi ušlechtilých pojmů vkládají zcela nový a opačný, tedy dehonestující obsah. Hovoří o "lidských právech" a o "právech dítěte", ale do těchto práv chtějí prosadit takové věci, které lidem i dětem škodí. Pod rouškou práv dítěte, která oni prosazují, otec a matka ztrácejí možnost své děti zodpovědně vychovávat. A přitom dítě má přirozené, Bohem dané právo na výchovu.

 

Stoupenci kultury smrti přicházejí s novou "genderovou ideologií". V jejím jménu chtějí prosadit tzv. "rovnost pohlaví". Člověk, který tento termín poprvé slyší, si myslí, že zde jde o to, aby muži a ženě byla uznána stejná práva a stejná důstojnost. Ale tyto skupiny prostřednictvím tzv. "rovnosti pohlaví" sledují něco zcela jiného. Chtějí nás přesvědčit, že nikdo z nás neexistuje od přirozenosti jako muž nebo jako žena, chtějí tedy vzít muži právo na identitu muže a ženě právo na identitu ženy a rodině právo na identitu rodiny, aby se už muž necítil jako muž, žena jako žena a manželství aby už nebylo tím Bohem požehnaným výlučným společenstvím muže a ženy, ale na roveň manželství chtějí prosadit i společenství dvou mužů či dvou žen. Tak vzniká jakýsi sodomský paskvil odporující Boží vůli a připravující Boží trest.

Za pomoci ušlechtilých hesel se do života společnosti prosazuje rozvrat rodinného života, který má být posvátným. Je to rouhačská vzpoura člověka vůči Stvořiteli. On nás stvořil ke svému obrazu. Muž od Stvořitele dostal důstojnost muže, žena důstojnost ženy a rodina důstojnost rodiny. Od toho se odvíjí i důstojnost národa. Toto chtějí aktéři kultury smrti a stoupenci genderové ideologie ve jménu ušlechtilých hesel zničit. Pojem muž, manžel, otec, rytíř, gentleman je pro ně nepřijatelný. Totéž platí o pojmech žena, manželka, matka. Ve kterém národě se jim to podaří, ten národ ztratí své důstojné postavení před Bohem i před světem.

Představitelé mnoha zemí těmto aktérům kultury smrti z nepochopitelných důvodů poníženě podlézají a zákonodárstvím, které je někdy v rozporu se zdravým rozumem, jim vycházejí vstříc. Takoví nemají žádnou morální hrdost a svůj národ připravují nejen o jeho důstojnost, ale pomocí zákonů jej vydávají k zániku. Je to ztráta základního životního smyslu - ztráta citu pro sebezáchovu. První nebezpečí se už objevují i u nás.

Chceme projevit velkou úctu a vděk těm institucím a těm jednotlivcům, kteří si uvědomují toto blížící se nebezpečí a na ochranu rodiny a kultury života zorganizovali v Košicích pochod za život. Chceme projevit úctu a vděčnost všem lidem, kteří tento pochod podpořili a tak dali najevo, jak jim záleží, aby instituce rodiny byla zachráněna.

Pochod za život měl být výzvou, povzbuzením i morální podporou pro naše státní představitele, aby se nebáli chránit důstojnost a životaschopnost našeho národa. Skutečnost je taková, že k této výzvě se postavili dost nevšímavě, což naznačuje, že si už osvojili kulturu smrti, neboť její aktérům nadále dávají velký prostor a značnou podporu. Aktivisté "rovnosti pohlaví" se nevzdávají, ale čekají na vhodnou příležitost, aby pomocí legislativy mohli ovládnout výchovně vzdělávací proces a vnutit tuto "sodomskou ideologii" do školní i předškolní výchovy. Šlo by o takový výchovný proces, který by dítě obral nejen o důstojnost, ale morálně i psychicky by ho dokonale zmrzačil. Dítěti by znemožnil vyrůst po každé stránce ve zralého muže a ve zralou ženu. A k této hrozné devastaci by byl zneužit učitelský stav. Kdysi byl zneužit učitel, aby proti vůli rodičů jejich dětem vnucoval ateismus, dnes mu hrozí ještě něco horšího. Aktéry kultury smrti silně podporují i média, nedejme se jimi oklamat, ani ovlivnit.

Kultura smrti skutečně ohrožuje existenci národa. Při takovém ohrožení předešlé generace neváhali umírat za ochranu vlasti. Od nás se ještě tak velká oběť nežádá, ale žádá se, abychom byli ostražití. K ostražitosti vyzýváme nositele moci na všech úrovních, rodiče, školní samosprávy a všechny lidi dobré vůle. Abychom projevy kultury smrti odmítali už v zárodku. Náš hlas při jakýchkoliv volbách může dostat jen ten kandidát, který odmítá kulturu smrti. Opačným postojem bychom zneuctili ty naše předky, kteří pokládali své životy za dobro vlasti.

V této adventní a vánoční době nám Bůh velmi zřetelně dává najevo, co znamená v jeho očích rodina. Když poslal svého Syna na svět, nepostaral se o to, aby se jeho Syn narodil v přepychovém paláci, aby měl vybraná jídla, ale postaral se o to, aby jeho Syn přišel na svět a mohl vyrůstat ve spořádané rodině. Pohled na Nazaretskou rodinu nechť nás burcuje k tomu, abychom pro zachování rodiny udělali vše, co je v našich silách. Jako Nazaretská rodina chránila dítě útěkem do Egypta, tak i my jsme povinni za každou cenu chránit zdravý vývoj dětí před nebezpečnou "genderovou ideologií".

V pevné naději, že k těmto vážným otázkám života a rodiny zaujmete správný postoj, Vám udělujeme své požehnání.


Přeložil Ing. Aleš Hodina, dr. h. c. Vybrané pasáže zvýrazněny překladatelem.


03.12.2013

český překlad převzat tady:

http://www.stridavka.cz/pastyrsky-list-konference-slovenskych-biskupu-na-prvni-adventni-nedeli-2013.html

 

pošlete podpůrné stanovisko

Aliancia za nedeľu - Slovensko, o.z.

 

logo-1-.png

http://www.azn.nawebe.net/view.php?nazevclanku=aliancia-za-nedelu-podporuje-pastiersky-list-konferencie-biskupov-slovenska-na-prvu-nedelu-adventnu-2013&cisloclanku=2013120001

 

Aliancia za nedeľu podporuje Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na prvú nedeľu adventnú 2013

Vydané dňa 01. 12. 2013 (800 prečítaní)

V mene Aliancie za nedeľu, Slovensko, o.z. (AZN) touto cestou ďakujem Konferencii biskupov Slovenska (KBS) za Pastiersky list na prvú adventnú nedeľu 2013. V tomto pastierskom liste sa naši otcovia biskupi jednoznačne a odvážne postavili na stranu Boha, ochranu Slovenského národa a rodiny, ktorú tvori muž, žena a ich deti.


Pošlite aj Vy podporné stanovisko KBS na email: sekretariat@abuba.sk, sekretariat.bb@rcc.sk, sekretariat-nrb@rcc.sk, predseda@kbs.sk, podpredseda@kbs.sk, kbs@kbs.sk; a kopiu na email AZN: uskutocnujte.slovo@gmail.com; Vaše stanovisko radi zverejníme na našom webe

Boh žehnaj Slovensko.

A. Čulen, predseda AZN
Aj ja sa pripájam k modlitbám za otcov biskupov, aby mali odvahu vždy obrániť svojich veriacich a chránili ich pred zlom vo všetkých podobách,aby boli NAOZAJ našimi dobrými pastiermi ...

Nech ich Pán v tom požehnáva

M. S.Pochvaleny bud Pan Jezis Kristus!

Drahi otcovia biskupi, zo srdca Vam dakujem, ze ste sa postavili na obranu bozej pravdy v tychto, dovolim si povedat, apokalyptickych casoch! V sucasnosti sa uz naplnaju biblicke slova, ze sa loz stava pravdou a pravda lzou. Len ten, kto je vedeny Duchom svätym bude môct rozlisit jedno od druheho....

Nech Vas Boh zehna a Duch Sväty riadi Vase kroky!

BLVážení otcovia biskupi,

veľmi som sa potešila, že KONEČNE odznel Váš Pastiersky list v kostoloch na prvú adventnú nedeľu. Chcem Vám poďakovať za Vašu odvahu ukazovať pravdu.

Nech Vás Pán Boh požehnáva a ochraňuje! Veľmi Vás potrebujeme!

S úctou

A. H.Drahí naši otcovia biskupi,

srdečná vďaka za Váš pastiersky list! Ďakujem Vám, že ste otvorene a nebojácne hájili Božiu morálku a postavili sa tým na stranu pravdy.

Boh nech vás aj naďalej posilňuje ako správnych Božích bojovníkov.

"Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!" Joz 1,9

J.D.

Vážení otcovia biskupi,

s potešením som sa oboznámil s Vaším Pastierskym listom, ktorého text odznel v kostoloch na prvú adventnú nedeľu. Chápem ho ako jasnú odpoveď na útoky proti tradičným kresťanským hodnotám a na prirodzenú podstatu človeka a ľudstva vôbec.

Toto Vaše posolstvo prišlo práve včas. Je evidentné, že snahy o uzákonenie zvráteností, ktoré presadzuje vplyvná homosexuálna loby, čoskoro vyvrcholia. List je preto veľkým povzbudením pre veriacich aj pre všetkých tých, čo si uvedomujú nebezpečenstvo, uzákonenia (teda právnej ochrany), amorálnych vzťahov, na úrovni manželstva a rodiny v spoločnosti.

Za tento Váš Pastiersky list som Vám veľmi vďačný. Nech Vám Boh pomáha vo Vašom úsilí.

S hlbokou úctou

Jan Ch.

Súhlasím so stanoviskom v Pastierskom liste

a verím, že ak sa kresťan nepostaví za rodinu : MATKU + OTCA+DETI a za zachovanie kresťanských hodnôt, nebudeme sa tešiť na VIANOCE s narodením JEŽIŠKA, nebudeme sa tešiť na VEĽKÚ NOC, lebo všetko stratí pre nás význam, budeme len "kresťanmi", ale bez vzťahu s Bohom. Budeme iba ako neznámi priatelia na facebooku.

Z tejto MORÁLNEJ KRÍZY nám môže pomôcť iba vrúcna modlitba s BOHOM, vrúcny rozhovor s BOHOM.

Napadlo ma, aby sme sa na tento úmysel modlili každý deň ráno a večer : SLÁVA OTCU I SYNU I DUCHU SVäTÉMU, AKO BOLO NA POČIATKU, TAK NECH JE I TERAZ I VĎYCKY AŽ NA VEKY VEKOV . AMEN.

S úctou a vierou Terezia
Otcovia biskupi,

súhlasím s Vašim listom, pretože v dnešnej dobe je mnoho nástrah hlavne na deti, mládež a je ťažké obhájiť správny názor na model rodiny.

Nech Pán Boh žehná Vašej práci a Duch Svätý riadi Vaše kroky.

A. J.Lepšie je utiekať sa k Pánovi,
ako sa spoliehať na človeka.
Lepšie je utiekať sa k Pánovi,
ako sa spoliehať na mocnárov.

Ďakujem Vám biskupi Slovenska za Pastiersky list. Som na Vás hrdá a teším sa, že otvorene pomenovali zlo. Dodali ste odvahu mnohým, ktorí tápali v neistote. Nebudeme súdení z toho, ako vychádzame s mocnármi tohoto sveta. Ako sme bránili nevinnosť a čistotu svoju, aj iných, tak na to sa nás Sudca určite opýta. Slová "bola taká doba", asi neobstoja.

Včera ma potešil môj manžel, keď na všetky útoky povedal: "Cirkev je od začiatku rovnaká. Čo vlastne od nej chcú. Akáže skostnatela, zatuchnutá, nemoderná. Cirkev po celé stáročia bola rovnaká. A to nevedia? A musí byť stále rovnaká. Nemôže sa meniť podľa toho, čo si kto zmyslí."

Ja k tomu pridávam, že keď sa cirkev odpojí od svojich základov, tak sa stavba zosype.

V modlitbách na Vás myslí

MáriaS úctou A. M.Pokoj a mier celému svetu!

Čudujem sa médiam, že môžu podporovať výmysel niekoho,kto má záujem na zničení sveta. Blíži sa Babylón ? Podporujem pastiersky list slovenskych otcov biskupov v plnom znení. Srdečná vďaka zaň.

H. S.

Dobrý deň!

V mene súkromného združenia Koinonia Ján Krstiteľ - oáza Sklené, touto cestou ďakujem Konferencii biskupov Slovenska za pastiersky list na prvú adventnú nedeľu 2013. Vďaka, že ste to dali do povedomia, pretože bez pravého poznania ľud hynie. Mnohí o tom nemajú ani poňatie, a tak nemôžu povstať proti tejto kultúre smrti, ktorá sa šíri ako rakovina a chce zničiť identitu človeka stvoreného na Boží obraz.

Ešte raz veľká VĎAKA,VĎAKA,VĎAKA!

Mgr. Alžbeta Švecová
Dobry den,

chcela by som sa Vam podakovat za Pastiersky list za ochranu rodiny a za Vasu odvahu ukazovat pravdu, aj ked sa to mnohym nepaci.

A na pozvbudenie:

"Blahoslaveni ste, ked vas budu pre mna potupovat a prenasledovat a vsetko zle na vas nepravdivo hovorit, radujte sa a jasajte, lebo mate hojnu odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktori boli pred vami." (Mt 5,11-12)

Nech Vas Boh zehna.

V. D.
Drahí naši otcovia biskupi,

srdečná vďaka za Váš list! Ďakujeme Vám, že ste sa zastali Pravdy, Života, Rodiny. Boh Vás žehnaj. Ubezpečujeme Vás o našich modlidbách.

manželia D. 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář