Jdi na obsah Jdi na menu
 


nice video - A VERY SPECIAL EASTER

A VERY SPECIAL EASTER
Crayon drawings animate real-life responses from children as they talk about Easter. Their unfiltered and heartfelt responses bring humor and depth to the subject. Only a child could mix the silly and the sacred to so powerfully illustrate what makes the story of Jesus and how we celebrate it so special.

VELMI SPECIÁLNÍ VELIKONOCE
Pastelkové výkresy animují skutečné odpovědi dětí, jak hovoří o Velikonocích. Jejich nefiltrované a upřímné odpovědi přinášejí humor a hloubku předmětu. Jen dítě může míchat hloupé a posvátné, aby tak mocně ilustrovalo to, co dělá příběh o Ježíši a jak ho oslavujeme tak zvláštně.

TRE SPECIALA PASKO
Krajonaj desegnaĵoj animigas realajn vivajn respondojn de infanoj, kiel ili parolas pri Pasko. Iliaj nefiltritaj kaj elkoraj respondoj alportas humuron kaj profundon al la subjekto. Nur infano povus miksi la stultan kaj la sanktan por tiom potence ilustri kio faras la historion de Jesuo kaj kiel ni festas ĝin tiel speciale.

A PASCUA MUY ESPECIAL
Dibujos animados Crayon respuestas de la vida real de los niños ya que hablar de Pascua. Sus respuestas no filtradas y sentidas aportar humor y profundidad al tema. Sólo un niño puede mezclar el tonto y lo sagrado para ilustrar tan poderosamente lo que hace que la historia de Jesús y cómo lo celebramos de manera especial.

PASKAH SANGAT KHUSUS
Gambar dengan krayon menghidupkan tanggapan nyata dari anak-anak ketika mereka berbicara tentang Paskah. Tanggapan tanpa filter dan tulus mereka membawa humor dan kedalaman subjek. Hanya seorang anak bisa mencampur konyol dan suci begitu kuat menggambarkan apa yang membuat kisah Yesus dan bagaimana kita merayakan begitu istimewa.

OBRAZY a pokus o překlad dětského hlásku do srozumitelštiny (dětský smích)

1. Co máš ráda na Velikonocích?
...tak, být s rodinou, lovení vajíček, otevírání mysli, zbavování se peněz, tuku, a čehokoli

2. Co dělá Velikonoční zajíček?
...hopká!, on ukrývá vajíčka, je to nějaký člověk, co má převlek

3. Kdo je Ježíš?
...Ježíš je jako osoba Bohem, On je venku

4. Jak Ježíš vypadá?
...dlouhé vlasy, a velký fousy, On

5. Kdo byli apoštolové?
...dvanáct, děti které šly za Ježíšem Šimonpetr Ondra Kubík Tomík Matouš Kubalfeus Tadeášek Šimonek Džudy Bárty, tak skoro ti dobrý kluci

6. Co Ježíš učil?
...svatě se modlit a Boží pravdu, říkat jiným aby byli hodný, vyučoval o Vánocích a o svatém Valentýnovi

7. Jaké zázraky Ježíš učinil?
...On nechtěl pít vodu tak si udělal víno, a taky měl 5 chlebů a 2 ryby, ale to je dlouhé vyprávění, uzdravoval lidi, co byli nemocný, čvachtal se ve vodě, jednou byli uneseni, a velká voda a bouřka, a všichni volali Ježíši Ježíši! a On řekl a ticho a všichni byli vyvalený

8. Co by byl fakt hustej zázrak, který by měl Ježíš udělat?
...bych lítal, a jezdila na žralokovi, opravit vládu

9. Co jedli na Poslední večeři?
...chleba, a měli takouvou omáčku, a hranolky, a džus, lízátko a čokoládu

10. Proč někteří lidé nemají rádi Ježíše?
...každý mu říkal Král, ale tihle mu nevěřili že je Boží syn, On pomohl

11. Co tihle lidé udělali Ježíšovi?
...uviděli Ho, chytili Ho, trápili Ho, pak Ho nutili aby nesl kříž, to byla dlouhá cesta, On umřel, a pak ho ukryli ve skále

12. Co se stalo v Neděli ráno?
...On dokázal, že je na zemi, že zemřel

13. Co dělali jeho žáci, když uviděli Ježíše?
...byli nebojácní, a když přišel tak se hrozně báli, pak se Ho dotýkali, Ježíši! hurá, Ty žiješ!

14. Jak následujeme Ježíše?
...přiznávat hříchy, mít dobré srdíčko

15. Proč Ježíš toto všechno udělal?
...On nás napsal, protože má nás rád, On řekl, že když je někdo ustrašený, tak On nás pochová

MILUJEME TĚ, JEŽÍŠI!

 

dobry-kluci.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář