Jdi na obsah Jdi na menu
 


Náboženství a Církev » Literatura

 

LITERATURA, zde ve smyslu souhrnu (soupisu) knih v soukromé knihovně Jana Pospíšila

Na prahu kulatého životního výročí, na prahu starodůchodcovského věku a v podzimu mého života (durante el otoño de mi vida), vracejíce se k jazykovým a teologickým studiím, sepisuji své tištěné studijní poklady (nemyslím tím jenom podklady, prameny). Ano, dobré knihy jsou skutečné poklady, dražší než zlato, v době přebujelé elektronizace, digitalizace, komputerizace a internetizace veškerého našeho soudobého uspěchaného života, kdy si lidé myslí, že když "je to na netu", tak příslušnou informaci "vlastní", a tedy bláhově se domnívají že na netu nalezené informaci (z 90 procenta však se jedná o dezinformace) také rozumí (často lidem s nekritickým myšlením tzv. "informace" z internetu myšlení a tedy porozumnění, úsudek spíše zatemňují), tato má "spisovatelská" činnost může mladým připadat jako bláhová. Avšak není nad zklidnění mysli, odloučení se od hluku světa, s modlitbou v srdci a pevným úmyslem poznat reality tohoto světa svým rozumem, a zahloubat se do tichého čtení v knize.


Tento soupis by měl být nejen mou pomůckou, abych se ve stovkách a stovkách svých přemnohých knih (které z větší části ještě trpělivě čekají, až si je trpělivě prostuduji) nějak vyznal. Ale je to možná i výzva těm, kteří čtou tyto řádky (jak by řekl klasik: lacessere, vel provocare ad eos qui legunt his lineis), aby se pokusili si dále zmíněné knihy opatřit, pustit se také do studia, a možná některé mé (studijní) úvahy uvedené na tomto mém osobním, studijním blogu zkritizovat pod příslušným článkem v sekci KOMENTÁŘE.


Těším se na vaše kritické připomínky k mým studijním úvahám, a na vaše doplňky (vaše knihy - poklady k příslušnému tematu) k soupisu mé literatury, neboť doufám, že mi to pomůže k dalšímu a hlubšímu poznání temat, která jsem tak neodborně (ano, amatérsky, tedy s nadšením a láskou) trochu nakousnul. Přestože naše pozemské poznání bude přes všechno naše namáhání vždy jen neúplné, Pán Bůh nám vložil, nám lidem, do duše darem svobodu, a touhu po poznání (desiderium sciendi, philosophia), řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost), což je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje (metafyzika).
vide etiam http://cs.wikipedia.org/wiki/Filosofie


Následuje přehled jen zlomku mých vlastních knižních pramenů, avšak jen těch, které považuji za nejcennější.


BIBLICKÉ tisky, úplné Bible, nebo části, biblické kapitoly

B1   Jeruzalémská bible, Kostelní Vydří 2009
B2   Bible, ekumenické vydání, Praha 1985
B3   Bible Kralická, 1613, Česká biblická společnost, 2010
B4   Nový zákon, Nová bible kralická, Biblion 2006
B5   Písmo, přeložil z hebrejštiny Vladimír Šrámek, SFINX, Praha 1948
B6   Pět knih Mojžíšových, hebrejsky-česky Hirsch a Sicher, Nad. Výzva svědomí, NY, USA 1985
B7   Nový zákon, Česká liturgická komise, Praha 1989
B8   Nový kovenant, John Podmolik Ministries, Australia 2000
B9   Žaltář, čili Kniha žalmů, Jan Hejčl, Praha 1922
B10 Bible svatá, 1613, Česká biblická společnost, 1991
B11 Bible, ekumenické vydání (bez deuter. knih), ČBS, Praha 1985
B12 Biblí svatá, 1613, Biblická společnost britická a zahraniční, Praha 1936
B13 Překlad nového světa Svatých písem (jehovisté), dle anglického vydání 1984, Watchtower, New Your, USA 1993
B14 Bible česká (lidové vydání), Jan Hejčl, Dědictví svatojanské, Praha 1940
B15 Bible česká, podle Vulgáty Jan Sýkora, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, Praha 1922
B16 Biblí česká čili Písmo Svaté Starého i Nového Zákona, Dědictví svatojanské, Praha 1889
B17 Sväté Písmo, Starý Zákon, Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1991
B18 Nový zákon, Sýkorův překlad v revisi Hejčlově, Rudolf Col, Velehrad, Olomouc 1947
B19 Nový zákon Pána našeho Ježíše Krista, dle Vulgaty, Jan Sýkora, Jan Hejčl, Vyšehrad, Praha 1946
B20 Evangelium s. Lukáše, ve znění kralickém z roku 1593, Česká biblická práce, Kutná Hora 1947
B21 Bible – Český studijní překlad, Křesťanská misijní společnost, Praha 2009
B22 de-cs Evangelium podlé sepsání S. Lukáše, Evangelium St. Lucä, německy-česky, Bibl. spol. brit. a zahr., Praha 1913
B23 Bůh mluví ke svým dětem, Texty z Bible dětem, Kirche in Not, Edición en checo, Estela Navarra España 2006


CIZOJAZYČNÉ BIBLICKÉ tisky, stejně jako kategorie B, v jiných jazycích než česky

C1 he-en The Holy Scriptures (Old Testament), in Hebrew and English (KJV), England, UK, University Press, Cambridge 1993
C2 he-en New Testament, in Hebrew and English (KJV), England, UK, University Press, Cambridge 1993
C3 en Holy Bible, New International Version, Hodder and Stoughton, London Sydney Auckland, ed. 1990, 12th imp. 2000
C4 en The Childrenʻs Bible in 365 stories, Mary Butchelor, Lion Publishing, Oxford Batavia Sydney 1993
C5 en Holy Bible, J.N.Darby from the French 1881, Gute Botschaft Verlag, Dillenburg, Germany, reprint 2002
C6 en Holy Bible, King James Version, Salt Lake City, Utah, USA 1996
C7 eo Biblio, la Malnova Testamento trad. L.Zamenhof, la Duakanonaj Libroj trad. G.Berveling, La Nova Testamento trad. Brita Komitato, IKUE kaj KELI, eld. KAVA-PECH, Dobřichovice (Praha) 2006
C8 eo La Sankta Biblio, The Holy Bible in Esperanto, Biblia Societo, Londono Edinburgo 1988
C9 es La Biblia Latinoamerica, SOBICAIN, 116a edición revisada Madrid 2002
C10 pt Bíblia Sagrada, tradução interconfessional, Sociedade Bíblica de Portugal, Lisboa 2000
C11 eo La Duakanonaj Libroj, Libroj de la Ortodoksiaj Eklezioj, Voĉoj Kristanaj, KAVA-PECH, Dobřichovice (Praha) 2008


SOUVISEJÍCÍ knihy s BIBLICKými tisky

S1 Nový biblický slovník, Návrat domů, Praha 1996
S2 en Concise Bible Dictionary, GBV-Dillenburg, reprinted Gemany 2002 (880 stran)
S3 Více než tesař + Lukášovo Evangelium, Josh McDowell, More Than A Carpenter, Triangl 1989, Hlas pro Krista, Praha 1997
S4 Kniha Života pro každého, diatessaron (harmonizace evangelií) podle ekum. překl. ČBS 1991, Editorial VIDA 1989
S5 Hebrejský Kristus, Jazyk a stáří evangelií, Claude Tresmontant, přel.J. Mlejnek, Knižná dielňa Timotej, Bratislava 1996
S6 A co o tom říká Bible, Bible on Bible, red. L. Drexler, Česká biblická společnost, Praha 2009
S7 Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible, za kol. aut. Karel Valenta, T.B.From, Praha 2000
S8 Rodinná encyklopedie Bible, Stručný a poutavý úvod do biblických příběhů, Peter Atkinson, ČBS, Praha 2010
S9 O čem všem je Bible, encyklopedické vydání, Henrietta Mears 1986, 1989 GL Publications, česky Ján Novák, vyd. Pokoj, Bratislava 1993
S10 Kde je co v Bibli?, Abecední klíč pro čtenáře Písma, dle kralické A. Frinta, Kalich, Praha 1992
S11 Znamení odkazující k nebi, Jan Heller, Vyšehrad, Praha 2009, 857. publikace
S12 Zůstat na zemi, Jan Sokol, Vyšehrad, Praha 2008, 814. publikace
S13 Na čem mi záleží, Jan Heller, Vyšehrad, Praha 2009, 878. publikace
S14 Nevystižitelný Bůh?, Jiří Beneš, Vyšehrad, Praha 2010, 962. publikace
S15 Má to smysl, Petr Pokorný, Vyšehrad, Praha 2012, 1026. publikace
S16 V dobrých rukou, Pavel Hošek, Vyšehrad, Praha 2013, 1161. publikace
S17 Výklad bible v církvi, Dokument Papežské biblické komise z 15. duna 1993, ZVON, Praha 1966 


APOKRYFYCKÁ literatura, knihy, nebo části Bible, se kterými se v běžných českých Biblích nesetkáváme

A1 Ztracená Bible, Co se do Bible nedostalo, J.R.Porter, Trio Publishing, Bratislava 2005
A2 Knihy tajemství a Moudrosti, mimobiblické židovské spisy: pseudepigrafy, uspořádal Zdeněk Soušek, Vyšehrad, Praha 1995


EKUMENICKÁ literatura, soudobé spisy, které dokumentují snahu křesťanů všech denominací ke sjednocení, které požaduje Ježíš Kristus

E1 Ospravedlnění a dědičný hřích v ekumenickém dialogu, společná deklarace katolické církve a Luterského světového svazu k učení o ospravedlnění, uspořádal Tomáš Machula, doslov Jaroslav Vokoun, Krystal OP, Praha 2000
E2 Ekumenická teologie, Hledání jednoty křesťanských církví, Peter Neuner, Vyšehrad, Praha 2001
E3 Ekumenický katechismus I. (Víra všech křesťanů), Heinz Schütte, Vyšehrad, Praha 1999
E4 Ekumenický katechismus II. (Církev všech křesťanů), Heinz Schütte, Vyšehrad, Praha 2003
E5 Ekumenické konsenzy I.,
E6 Ekumenické konsenzy II.,
E7 Ekumenické konsenzy III., Dokumenty Smíšené komise mezi katolickou církví a Koptskou pravoslavnou církví (1973-1992), edice Hlas Velehradu, Refugium Velehrad-Roma sro., Olomouc 2011


LUTERSKÉ publikace, související s teologickým studiem, seriózní teologické studie

L1 Sondy do současné luterské teologie, Jaroslav Vokoun, Lutherova společnost, Praha 2012
L2 Kniha svornosti, Symbolické čili vyznavačské spisy evangelických církví Augsbuské konfese, Kalich, Praha 2006
L3 O SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ, kniha o luterském učení o Večeři Páně, Tom G.A. Hardt, Dr. theol., Lutherova společnost, 2008NABOŽENSTVÍ obecně, literatura o sektách, o světových náboženstvích a o nových náboženských společnostech a hnutích

N1 Lexikon světových náboženství, hlavní redaktor Christopher Partridge, Lion Publishing, Oxford 2005, přeložil Martin Ritter, Slovart, Praha 2006, tisk v Singapuru
N2 Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společností, sestavil F.R.Hrabal, CAD Press, Bratislava 1998
N3 Ježíš Kristus, nebo Buddha, Mohamed, či hinduismus?, G. Bergmann, vydala Evangelická církev metodistická v Československu, Jihlava 1990
N4 Byl jsem svědkem Jehovovým, Stanislav Ferfecki, Vydavatelství křesťanských sborů, Ostrava 1991
N5 SEKTY z pohledu církví v Evropě, Sborník přednášek, Pastorační středisko Praha 1998
N6 FILOSOFIE, knihy a učebnice filosofie; zajímá mne hlavně klasická křesťanská filosofie kritického realismu, která navazuje na tomismus, tedy studuji filosofii z hlediska křesťanského, v duchu katolických tradic

F1 Filosofie, Úvod do filosofie, 1. Filosofická logika, Jiří Fuchs, Krystal OP, 2. vydání Praha 1997
F2 Filosofie, 2. Kritický problém pravdy,  Jiří Fuchs, Krystal OP, Praha 1995
F3 Filosofie, 3. Návrat k esenci,  Jiří Fuchs, Krystal OP, Praha 1996
F4 Filosofie, 4. Bůh filosofů, Jiří Fuchs, Krystal OP, 2. vydání Praha 2004
F5 Filosofie, 5. Problém duše,  Jiří Fuchs, Krystal OP, Praha 1999
F6 Filosofie, 6. Problém osobnosti,  Jiří Fuchs, Krystal OP, Praha 2002
F7 Filosofie, 7. Předpoklady nerelativizované etiky,  Jiří Fuchs, Krystal OP, Praha 2007


TEOLOGIE, teologické studie, encyklopedie

T1 Teologický slovník, K.Rahner, H.Vorgrinler, ZVON, České katolické nakladatelství, Praha 1996
T2 Slovník katolické dogmatiky, W.Beinert, MCM, Olomouc 1994
T3 Malý teologický slovník, přehled papežů, R. Fosher-Wollpert, ZVORN, Praha 1995
T4 Katechismus katolické církve, ZVON, Praha 1995
T5 Dokumenty II. Vatikánského koncilu, ZVON, Praha 1995
T6 QUADRESIMO ANNO, encyklika Pia XI., přeložil B.Vašek, Olomouc 1934
T7 Protestantská teologie v XIX. století, svazek II. - Dějiny, edice Kalich, Komenského evangelická bohoslovecká fakulta v Praze, Ústřední církevní nakladatelství, Praha 1988


OSTATNÍ knihy, které doplňují výše uvedené, např. romány apod.; cizojazyčné knihy nepatří sem do OSTATNÍch, ale do některé kategorie uvedené výše, s kódem jazyka, ve kterém se kniha nahází v mé soukromé knihovně; jedinou výjimkou je katergorie C, CIZOJAZYČNÉ BIBLE.
Nicméně, nihilo minus, i OSTATNÍ literatura jsou knihy, které se týkají náboženství, de religio, což znamená "vztahuji svou osobu k Bohu".

O1 Zázrak v Praze, jak zasáhlo Pražské Jezulátko, román ze současnosti, Martin Leshinger, 2012
O2 Slovo Kristovo, soukromá zjevení která uznával podzemní biskup Felix Maria Davídek, Božena Cibulková, GEMMA89, Praha 1995
O3he תהלים, Chvály, Pirmin Hugger OSB, Křesťanská akademie, Řím A.D. 1995

(tato publikace není určena pro komerční účely)


JAZYKOVĚDA, literatura učebnic cizích jazyků, překladových slovníků, a také studie o cizích jazycích, souhrn některých knih vnitřně tematicky ani podle jazyků nediferencovaných, pretože ich je veľká hrba..., sed lingua latina praecipue!
Nejedná se o knihy, které by se týkaly přímo náboženství. Jedná se o jazyky jako takové, per se.

J1 Latina jako mezinárodní jazyk, Věra Barandovská-Frank, 1995
J2 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕР-ЛИНГВИСТИКИ, типология и зволюция международных искусственных язюков, E.A.BOKAREV, vyd. Nauka, Moskva 1976
J3 ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ЯЗЫКА, M.I.ISAEV, vyd. Nauka, Moskva 1991
J4 A guide to the languages of Europe, a Practial Phrase-Book, by Archibald Lyall, SECTION I French-Italian-Spanish-Portuguese-Rumanian, SECTION II German-Dutch-Swedish-Danish-Norwegian, SECTION III Russian-Polish-Czech-Serbo-Croat-Bulgarian, SECTION IV Hungarian-Finnish-Estonian-Lettish-Lithuanian, SECTION V Grek-Albanian-Turkish-Arabic-Esperanto, Printed in Great Britain, London 1947
J5 NAŬLINGVA ETIMOLOGIA LEKSIKONO, Louis Bastien, the Espernato Publishing Company Ltd. Anglujo, London 1950
L6


Z-kategorie, poslední v důležitosti, knihy které nijak nesouvisí s náboženstvím ani s jazyky, ale jsou např. v cizím jazyce (romány), nebo jsou jinak pro mne zajímavé, a tedy zveřejňuji, abych je doporučil jako dobré, nebo snad jen uporoznění, že existují.
Jedná-li se o jiný jazyk než češtinu, doplňuji kód jazyka.

Z1 pt JUSCELINO KUBITSCHEK, Sessão Solene em homenagem aos 50 anos da posse como Presidente da República, Senado Federal, Brasília 2006
Z2 cs MEXIKO, Poznávej svět, Geoclub, Nelles Verlag, München 2004
Z3 pt BRASIL 2008, o que o brasil tem de novo e de melhor, edição histórica, Kiko Nogueira, São Paulo 2008
Z4 es Calendario del más ANTUGUO GALVÁN para el año bisiesto de 2008, Libreria y ediciones Murguía, S.A., Mexico D.F. 2008
Z5 cs
Jak úspěšně studovat cizí jazyky, Ivan Kupka, Grada, Praha 2007
Z6
pt A história de Lula, O FILHO DO BRASIL, Denise Paraná, Objetiva, Rio de Janeiro 2009
Z7 Hledání dokonalého jazyka v evropské kultuře, Umberto Eco, Nakladatelství Lidové noiny, Praha 2003
Z8 Člověk proti Babylonu, R.Centassi, H.Masson, přel. J.Drahotová, vyd. ?, 2008, ISBN 978-80-254-0308-2
Z9 SEDM EXPERIMENTŮ které by mohly změnit svět, Rupert Sheldrake, Elfa, Praha 2005
Z10 Jitro kouzelníků, Úvod do fantastického realismu, jacques Bergier, Louis Pauwels, přel. Jiří Konůpek 1969, nakl. Svoboda, reprint Praha 1990
Z11 VIMANIKA SHASTRA, aneb jak létali bohové, překlad starověkého indického eposu Vimanika Šastra, Vědecké pojednání o aeronautice (technická příručka pro piloty létajících strojů), Maharashi Bharadwaaja sanskrt, z angl. přel. I.Wiesner a L.Wiesnerová, AOS Publishing, Ústí nad Labem 2008
Kódy jazyků podle mezinárodní normy ISO 639:
cs čeština
en angličtina
eo esperanto
es španělština
id indonéština
la latina
pt portugalština
sk slovenština
Všechny kódy viz link http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kódů_ISO_639-1
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář