Jdi na obsah Jdi na menu
 


lekce liturgického esperanta - o Ježíšovi, chlebu života

lekce liturgického esperanta - o Ježíšovi, chlebu života

Dnes je sobota 15.8.2015 a zítra se bude při mši svaté číst evangelium podle Jana 6, 51-58.

Písmo svaté nás vyzývá, abychom trojjediného Boha, ve kterého věříme, chválili všemi jazyky. Bible, Písmo svaté, je přeloženo do všech jazyků světa. Tedy je snadné učit se cizí jazyk podle souběžných textů. Učení se snadného a logického esperanta urychluje výuku jiných cizích jazyků. Navíc, jak doporučuje mimo jinými, doktor Maxmilián Kašparů (předseda katolických esperantistů), psychiatr a jáhen, učením se esperanta předcházíte stařecké demenci. Procvičování mozku praktikováním mluveného esperanta udržuje si člověk duševní svěžest do nejvyššího věku. Myšlení ve dvou (a více) jazycích pozvedá inteligenci člověka (na to přišli v posledních letech Američané).

Tak jako má křesťanství 10 snadných pravidel, tak má také mezinárodní jazyk esperanto 16 snadných gramatických pravidel.  Stejně jako hra v šachy má 6 snadných logických pravidel (6 druhů figur táhne každá podle svého pravidla jak táhnout) a umožňuje tak snadné logické myšlení, také 16 snadných gramatických pravidel esperanta umožňuje svobodné logické myšlení v tomto jazyku. Společně s texty evangelia si probereme základní gramatická pravidla.

Tento kurz je zadarmo. Lidé říkají „co je zadarmo asi za nic nestojí“. Ale zadarmo je například Víra, Naděje a Láska. To jsou hodnoty, které si za peníze nekoupíš. Tento kurz vám věnuji zadarmo s láskou, abyste i vy uměli lépe milovat své bližní.

Pro začátek bude pro porozumění evangelijního textu postačovat toto gramatické minimum:

Podstatné jméno končí na „o“. Jména přídavná končí na „a“. Příslovce končí na „e“.

Slovesa: Přítomný čas končí na „as“, bude-li cos končí na „os“, co bylo kdys končí na „is“.

Evangelium podle Jana 6, 51-58

Texty evangelií i další liturgické texty jsou podle Misálu a Denních čtení v esperantu, schválených a vytištěných v Římě v roce 1995, za vlády papeže sv. Jana Pavla II. (který vždy při veřejných mnohojazyčných projevech vyslovoval totéž také v esperantu) Čtetě paralelně oba řádky a snažte si zapamatovat nová slova. Některá slova, zvláště ta podtržená, si můžete zapisovat na papír pro pozdější opakování.

51 Mi estas la viva pano, kiu malsupreniris de la ĉielo. Se iu manĝos el ĉi tiu pano, li vivos eterne. La pano, kiun Mi donos, estas mia korpo, por la vivo de la mondo.

= jsem živý chléb, který sestoupil z nebe. Jestliže někdo bude jíst z tohoto chleba, bude žít věčně. Chleba, který Já dám, je mé tělo, pro (ten) život (toho) světa.

52 Tiam la Judoj disputis inter si, dirante: Kiel Li povas doni al ni sian korpon por manĝi?

= Tehdy Židé diskutovali mezi sebou, říkajíce: Jak On může dávat nám své tělo k jedení?

53 Jesuo diris al iliVere, vere, Mi deklaras al vi: Se vi ne manĝas la korpon de la Filo de homo kaj ne trinkas lian sangon, vi ne havas en vi la vivon.

= Ježíš řekl jim: Pravdivě pravdivě (Já) prohlašuji vám: Jestliže (vy) nejíte tělo Syna člověka a nepijete jeho krev, (vy) nemáte ve vás (ten) život.

54 Kiu manĝas mian korpon kaj trinkas mian sangon, havas eternan vivon, kaj Mi revivigos lin en la lasta tago.

= Kdo mé tělo a pije mou krev, věčný život, a Já obživím (=vzkříším) ho v (ten) poslední den.

55 Ĉar mia korpo estas vera manĝaĵo, kaj mia sango estas vera trinkaĵo.

= Protože mé tělo je skutčný pokrm, a má krev je skutečný nápoj.

56 Kiu manĝas mian korpon kaj trinkas mian sangon, restas en Mi, kaj Mi en li.

= Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve Mě, a Já v něm.

57 Kiel sendis min la vivanta Patro kaj Mi vivas dank al Li, tiel, kiu manĝas Min, vivos dank al Mi.

= Jako poslal mne (ten) žijící Otec a Já žiji díky Němu, tak, kdo jí Mne, bude žít díky Mě.

58 Ĉi tiu estas la pano, kiu venis de la ĉielo. Ĝi ne estas tiu, kiun viaj patroj manĝis, kaj tamen mortis. Kiu manĝas ĉi tiun panon, tiu vivos eterne.

= Tento je (ten) chléb, který přišel z nebe. To není ten, který vaši otcové jedli, a přesto zemřeli. Kdo tento chléb, ten bude žít věčně.

 

 

celý text v DOCX formátu si můžete stáhnout tady:

https://www.facebook.com/groups/935786949845204/files/

DOWNLOAD:

lekce 16.8.2015 o Ježíšovi, chlebu života.DOCX