Jdi na obsah Jdi na menu
 


latinský slovníček (kniha) OTÁZKY O DUŠI, Tomáš Akvinský (2009)

Otázky o duši

  • Tomáš Akvinský, Quaestiones disputatae de anima
  • bilingva, 392 str.

Další z Questiones disputatae svatého Tomáše. Český a latinský text. Překlad, úvod a výkladové poznámky Tomáš Machula.

  • Vyprodáno, 330 Kč

http://www.krystal.op.cz/otazky-o-dusi

OBSAH

TOMÁŠ AKVINSKÝ A JEHO OTÁZKY O DUŠI
Téma „duše" v Tomášově díle
Povaha spisu Quaestiones disputatae de anima
Tomášovo pojetí člověka
Hlavní témata Quaestiones disputatae de anima
Ediční poznámka
Slovníček vybraných termínů
QUAESTIONES DISPUTATAE DE ANIMA
Otázka první - JE LIDSKÁ DUŠE FORMA A „TOTO NĚCO"?
Otázka druhá - JE LIDSKÁ DUŠE CO DO BYTÍ SEPAROVANÁ OD TĚLA?
Otázka třetí - J E POUZE JEDNA ROZUMOVÁ DUŠE PRO VŠECHNY LIDI?
Otázka čtvrtá - JE NUTNÉ, ABY BYL V DUŠI ČINNÝ ROZUM?
Otázka pátá - JE ČINNÝ ROZUM JEDEN A SEPAROVANÝ?
Otázka šestá - JE DUŠE SLOŽENÁ Z MATERIE A FORMY?
Otázka sedmá - LIŠÍ SE ANDĚL A DUŠE DRUHEM?
Otázka osmá - MUSÍ SE ROZUMOVÁ DUŠE SPOJOVAT S TAKOVÝM TĚLEM,
JAKÝM JE TĚLO LIDSKÉ?
Otázka devátá - SPOJUJE SE DUŠE S TĚLESNOU MATERIÍ SKRZE
NĚCO ZPROSTŘEDKUJÍCÍHO?
Otázka desátá - JE DUŠE V CELÉM TĚLE A V KAŽDÉ JEHO ČÁSTI?
Otázka jedenáctá - JE V ČLOVĚKU ROZUMOVÁ, SMYSLOVÁ A VEGETATIVNÍ
DUŠE JEDNOU SUBSTANCÍ?
Otázka dvanáctá - JE DUŠE SVÝMI POTENCEMI?
Otázka třináctá - ROZLIŠUJÍ SE POTENCE DUŠE PODLE SVÝCH PŘEDMĚTŮ?
Otázka čtrnáctá - JE LIDSKÁ DUŠE NESMRTELNÁ?
Otázka patnáctá - MŮŽE DUŠE SEPAROVANÁ OD TĚLA MYSLET?
Otázka šestnáctá - MŮŽE DUŠE SPOJENÁ S TĚLEM ROZUMOVĚ POZNÁVAT
SEPAROVANÉ SUBSTANCE?
Otázka sedmnáctá - POZNÁVÁ SEPAROVANÁ DUŠE SEPAROVANÉ SUBSTANCE?
Otázka osmnáctá - POZNÁVÁ SEPAROVANÁ DUŠE VŠECHNA PŘIROZENÁ
JSOUCNA?
Otázka devatenáctá - PŘETRVÁVAJÍ V SEPAROVANÉ DUŠI SMYSLOVÉ
POTENCE?
Otázka dvacátá - POZNÁVÁ SEPAROVANÁ DUŠE JEDNOTLIVINY?

Otázka jednadvacátá - MŮŽE SEPAROVANÁ DUŠE TRPĚT TRESTEM
TĚLESNÉHO OHNĚ?

 

Latina Česky
intellectiva akcident, nahodilost
anima rationalis/intellectiva rozumová duše
anima separata separovaná/oddělená duše
appetitus snaživost
appetitus concupiscibilis dychtivost
appetitus irascibilis vznětlivost
ars řemeslo, dovednost, umění(lidské), um (božský)
compositum skladba(materie a formy), složení
corruptibilis pomíjivý
ens jsoucno
equivoce ekvivokálně/dvojznačně
essentia esence/podstata, viz substance
forma forma/tvar
hoc aliquid toto něco
imaginatio obrazotvornost
intellectus agens činný rozum
intellectus possibilis možný rozum
intelligibile rozumově poznatelné, inteligibilní
materia materie; hmota
per accidens akcidentálně/nahodile
per se samo o sobě
phantasia představivost
phantasma představa
potentia schopnost/potence, možnost
ratio particularis partikulární/částečný, dílčí
sensus communis sjednocující mysl
simpliciter naprosto(nebo dle kontextu)
species intelligibilis inteligibilní intencionální obraz
substantia substance/podstata
univoce unuvokálně/jednoznačně
vis aestimativa rozlišovací schopnost
vis cogitativa hodnotící schopnost

 

http://ulozto.cz/59731782/akvinsky-tomas-otazky-o-dusi-preklad-t-machula-krystal-2009-otazky-16-az-20.pdf

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář