Jdi na obsah Jdi na menu
 


Latina

Osobní a Jiné  » Latina, učím se latinu

 

Studeo latinam. Studeamus linguam latinam.

Ecce! Thésaurés meus.
Index librís meus:


Studeo latinam. Studeamus linguam latinam.

Ecce! Thésaurés meus.
Index librís meus:


la1 Rudimenta Linguaguae Latinae, ad usum Sacrae Theologiae studiis deditorum, Formarum doctrina, Základy latinského jazyka, pro posluchače teologie, tvarosloví, Milan Šlezinger, Karolinum, Universita Karlova, Praha 2008
la2 Linguae Latinae Studeamus, E. Kuťáková, B. Mouchová, D.Slabochová, EWA edition, Praha 1998
la3 Ad Fontes Cursus Latinus, E. Kuťáková, D. Slabochová, Karolinum, Universita Karlova, Praha 2012
la4 Základní latinská mluvnice, František Novotný a kolektiv, nakladatelství Jinočany 1957, dotisk vydalo H&H, Praha 1992
la5 Latinsky v 1000 slovech, Světové řeči pro začátečníky, mluvnice - četba, úlohy - překlady, latinská rčení atd., Zemědělské knihkupectví A.Neubert, Praha 1933)
la6 Nové obřady Svatého týdne, česko-latinsky, J.Dočekal, B.Innerman, Česká katolická charita, Praha 1957
la7 Základní latinská mluvnice, F.Novotný a kolektiv, H&H, Praha 1957, 1992
la8 Latina, přehled středoškolského učiva, univerzální příručka pro maturanty a uchazeče o studium na vysykých školách, L.Štvánová, ORFEUS, Praha 1992
la9 Přehled latinské mluvnice, pomůcka při výuce latiny, E.Bilíková, MC nakladatelství, Brno 1997
la10 Vade Mecum, slovník latinsko-český ku četbě všech na gymnasiích zavedených klassikův římských, Gustav Zába, Bursík & Kohout, Praha 1894
la11 Sequere Jesum! Ven. Thomae a Kempis, De Imitatione Christi, liber ad mentem S.Ignatii de Loyola ad ejusque Exercitiorum Spiritualium, P.A.Muller S.J., Romae 1920
la12 Latinsko-český slovník, Homo est animal bipes rationale, Silva Šenková, FIN, Olomouc 1992
la13 Annus Liturgicus, cum introductione in disciplinam liturgicam, Michaele Gatterer S.J., Oeniponte 1935
la14 Slovník latinsko-český, se zřetelem k potřebě žactva středních škol, Kamil Furst, nakladatelé Kvasnička & Hampl, Praha 1926
la15 Cvičebnice jazyka latinského, pro gymnasia, J.Kábrt, P.Kucharský, Z.Tyl, D.Wittichová, A.Wolf, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1953
la16 P. Ovidius Naso, výbor z jeho básní, pro školu upravil a vydal J.Brant, nákladem České grafiké unie, Praha 1924
la17 M. Tullius Cicero, ukázky z jeho spisů rhetorických a filosofických, sestavil J. Ludvíkovský, vydala Jednota českých filologů, Praha 1927
la18 Výbor z listů Plinia Mladšího, klassikové antičtí, Josef Sedláčk, nákladem České grafické akc. společnosti UNIE, Praha 1917
la19 C. Sallusti Crispi, Bellum Iugurthinum, Ant. Málek, nákladem České grafické unie a.s., Praha 1929
la20 Výbor z listů Ciceronových, O. Jiráni, nákladem Jednoty českých filologů, Praha 1920
la21 TITUS LIVIVUS, V. Groh, vydala Jednota českých filologů, Praha 1924
la22 Praelectiones ex iure matrimonium, qua alumnis seminarii Boh. Budvicensis, habuit Ludovicus Matoušů, České Budějovice 1934
la23 Bohemia Ecclesia Universitas, sborník k osmdesátinám Jaroslavu Kadlecovi, česky-latinsky, KAROLINUM, KTF UK, Praha 1991
la24 Summa Theologiae Moralis, DE SEXTO PRAECEPTO et de usu matrimonii, Noldin-Schmitt, OENIPONTE, Printed in Austria, Viennae 1937
la25 Summa Theologiae Moralis, INDEX GENERALIS TOTIUS OPERIS, Noldin-Schmitt, OENIPONTE, Printed in Austria, Viennae 1937
la26 Summa Theologiae Moralis, DE CENSURIS, Scholarum usui, H.Noldin, OENIPONTE, Printed in Austria, Viennae 1937
la27 .Máte rádi latinu?
 A fráninu?

fr1 SAINT VENCESLAS DUC DE BOHEME, Fr. Dvorník, Prague 1929


 

the page is under reconstruction

pagina sub reconstruction


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář