Jdi na obsah Jdi na menu
 


Křest Páně - kázání italského otce Alberta Maggi OSM

Křest Páně - 12.1.2014(doslovný překlad J.P.)

 

Bezprostředně po křtu Ježíš viděl Ducha Božího jak sestupuje na něj

- komentář k evangeliu od p. Alberta  Maggi OSM

 

Z evangelia podle Matouše 3,13-17

Tehdy přišel Ježíš z Galileje k řece Jordán, a  přiblížil se k Janovi, aby byl pokřtěn od něho.

Ale Jan se snažil to odmítnout, říkajíce: "Měl bych být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš za mnou?". Ale Ježíš mu odpověděl: "Nech nyní, protože je vhodné, abychom udělali vše, co je spravedlivé." Pak Jan souhlasil (nechal tak).

Bezprostředně po křtu Ježíš vyšel z vody. Pak se obloha otevřela, a Ježíš spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice na něj. A ozval se hlas z nebe, řka: "Toto je můj Syn, kterého miluji a mám rád."

 

 

 

Aktivita Ježíše v Matoušově evangeliu se otevírá a uzavírá ve znamení křtu. V textu, který jsme teď slyšeli, Ježíš je pokřtěn a křtem se Ježíš stává viditelnou manifestací přítomnosti Otce v lidstvu a poslední Ježíšova slova učedníkům, když bude vzkříšen, pošle je aby křtili ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého.

To znamená, že je viditelným projevem plnosti Boží lásky a to, aby každý člověk získal tuto zkušenost. V Matoušově evangeliu, hned jak se objeví Ježíš na scéně, hned začnou problémy. Píše ve skutečnosti evangelista v kap. 3, verš 13: "V té době přišel Ježíš z Galileje ...". Zde evangelista používá stejné sloveso použité pro příchod Jana Křtitele.

Prostřednictvím tohoto literárního triku evangelista chce ukázat, že v Ježíši je prodloužení a dokončení činnosti Křtitele. "...k řece Jordánu, a přiblížil se k Janovi, aby pokřtěn byl od něho," jako vždy v Církvi působil problémy křest Ježíše. Je-li křest Ježíše, jak oznámil Marek, jehož cílem je získat odpuštění hříchů, proč se Ježíš sám nechal pokřtít?

Je-li křest Ježíše, jak v Matoušově evangeliu, zaměřeném na obrácení, to znamená změnu vlastního chování, od nesprávného chování zaměřené na dobro lidí, proč šel Ježíš se sám pokřtít? Měl potřebu konverze?

Křest je symbolem smrti, smrti k tomu co oni byli, aby přijali nový život. Také pro Ježíše křest je symbolem smrti, ale ne ve vztahu k minulosti, protože neměl špatnou minulost k odvrhnutí, ale smrt ve smyslu akceptace smrti v budoucnu, aby byl věrný vůli Otce a manifestovat jeho tvář lásky. Ježíš mluví o tomto křtu správně jako o symbolu smrti. V evangeliu Marka řekne: "Můžeš dostat  křest, kterým jsem pokřtěn?"

Křest je tedy symbolem smrti. Jestliže se pro lidi jedná o symbol smrti ve vztahu k minulosti, pro Ježíše je to k budoucnosti. Nu, Matouš píše: "Ale Jan se snažil to odmítnout," protože Ježíš jde, aby se nechal pokřtít, jako by i on byl potřeboval konverzi, nejednal jako Mesiáš, kterého Jan Křtitel oznamoval, exekutivní Mesiáš, který přichází soudit, aby odměňoval a trestal, který přichází křtít v Duchu svatém, ale také ohněm, ten, který přichází, aby spálil plevy.

Jan Křtitel tedy protestuje a říká: "Měl bych být pokřtěn Tebou, a Ty přicházíš za mnou?". Ale Ježíš mu odpověděl: "Nech tak, protože je to vhodné, abychom udělali vše, co je spravedlivé." Slovo "spravedlnost" ve Starém a Novém zákoně znamená věrnost, věrnost smlouvy. Boží spravedlnost spočívá v jeho věrnosti k smlouvě, a to i v případě, že ji lidé mohou opustit, a to i v případě, že lidé mohou zradit, Bůh je vždy věrný smlouvě a svému lidu.

A člověk je spravedlivý, co se týká spravedlnosti člověka, když je věrný této smlouvě. Ježíš tedy zve být věrný smlouvě, to je dělat Boží vůli. A zde evangelista klade zvláštní výraz který se vyskytuje pouze dvakrát v Matoušově evangeliu, tady a na konci pokušení na poušti, když čteme, že "Pak ho ďábel opustil." To je stejná fráze.

"Pak ho Jan nechal," Jan Křtitel ho opustil. Není to "souhlasil", jak někteří překladatelé se snaží později dokončit větu. "Pak ho nechal", stejně jako ten ďábel. Evangelista chce ukázat, že pro Ježíše je to první pokušení: být Mesiáš očekávaný lidmi, Mesiáš oznámený tradicí. Byl by býval ihned rozpoznán, přijat a s dlouhotrvajícím potleskem.

Avšak naopak Ježíš musí osvobodit lid od této myšlenky o Mesiáši, aby představil jiného zcela odlišného, ne Mesiáše síly, ale Mesiáše lásky, ne Mesiáše vlády, ale Mesiáše služby.

Nu, "Bezprostředně po křtu Ježíš vyšel z vody," voda je symbolem smrti, takže evangelista předchází to, co bude vzkříšením Ježíše Krista. "Pak se nebesa ​​otevřela," obloha je domovem Božím, "a Ježíš viděl,  (la)Ducha" – určitý člen "la" označuje absolutnost - "Ducha Božího", tím se označuje plnost lásky, energie, života Božího "sestupujícího jako holubice na něj."

Jaký je význam tohoto symbolu holubice? Je to dvojí. Jedním z nich je vztah ke knize Genesis, v příběhu o stvoření, kde si můžete přečíst, že "(la) Duch Boží se vznášel nad vodami", takže evangelista vidí v Ježíši skutečné nové definitivní stvoření chtěné Bohem. A druhý se týká přísloví, v kterém se vztahuje k lásce holubice ke svému hnízdu.

Holubice je věrná svému hnízdu, i když jej někdo změní, učiní jej krásnějším, novějším, je vždy věrná svému původnímu hnízdu. Ježíš tedy, je hnízdem Ducha, je domovem Ducha, tam má domov plnost lásky Boha.

"A ozval se hlas z nebe," nebe označuje Boží domov, a zde evangelista spojuje tři texty Starého zákona. Spojuje Žalm 2, knihu Genesis v kapitole 22 a Izaiáš v kapitole 42. "Toto  je můj Syn", to znamená  intronizace Mesiáše, Ježíš je tedy potvrzen Bohem jako Mesiáš, to je citát z žalmu.

"Milovaný", míří na jediného syna, který zdědí všechny věci, a je to narážka na Izáka, syna Abrahamova, kterého Abraham chtěl zabít jako oběť pro božstvo. "Miluju ho, a mám rád," což je citát z proroka Izaiáše, ve kterém zobrazuje činnost Mesiáše chtěného Bohem. V Ježíši se tedy projevuje zcela a plně do vůle Boha, který vidí v něm a v jeho činnosti Mesiáše. V něm není protiklad vůči Bohu, protože on je syn, to je ten, který se zcela podobá Otci a on je milovaný, jediný syn, který dědí všechno od Otce.

Není možné odlišit Ježíše od Boha, vidíce Ježíše, budou (oni) rozumět kdo je Bůh, Bůh zcela odlišný od toho, co tradice očekávala.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář