Jdi na obsah Jdi na menu
 


Katolické hnutí 1906 Zamenhof a svatý Pius X.

Enciklopedio de Esperanto, ISBN 963-571-051-8

= encyklopedie esperanta, vydání 1933, reprint 1979

heslo Katolika Movado, strana 281 (fragment rozsáhlého článku)

 

...iniciátor katolického esperantského hnutí byl kněz Emile Peltier, který v roce 1903 začal vydávat mezinárodní časopis Espero Katolika (= katolická naděje).

V Boulogne sur Mer 1905 (= místo a rok prvního mezinárodního kongresu esperantistů) se konala první schůzka katolických esperantistů a první katolická Bohoslužba v esperantu, ve které ještě nebylo povoleno kázat esperantsky.

Také doktor Zamenhof (tvůrce základů esperanta) se zúčastnil této katolické Bohoslužby (ač praktikující židovský věřící). Následující rok (tedy 1906) v Ženevě pater Peltier dostal toto povolení (kázat esperantsky). V těchto dnech mu také přišlo poštou Apoštolské požehnání papeže Pia X.

Podle přání mnohých esperantistů byl tento dopis od papeže přečten prezidentem Univerzálního Kongresu (=světového kongresu esperantistů; nemohlo se jednat o prezidenta UEA, světového svazu esperantistů, který vznikl až roku 1908), protestantským pastorem Schneebergerem; čtení papežova dopisu bylo pozdravováno jednomyslně dloudodobým potleskem a aplausem, protože, jak prohlásil Carlo Bourget, tato skutečnost je důležitá pro propagaci esperanta...

(konec citace)

 

svatý papež Pius X. je dnes patronem katolických esperantistů

https://eo.wikipedia.org/wiki/Pio_la_10-a

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pius_X.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezinárodní_sdružení_katolických_esperantistů

Uznání Vatikánem (zdroj Wikipedia)

Všichni papežové počínaje Piem X. měli vstřícný a podpůrný postoj vůči esperantskému hnutí.

V roce 1977 začal Vatikánský rozhlas vysílat pravidelné rozhlasové pořady v esperantu (od roku 1998 třikrát týdně). V roce 1990 přijala vatikánská Kongregace pro bohoslužbu a svátosti esperantský překlad modliteb mešního řádu a uznala esperanto za liturgický jazyk. Esperantský Misál a lekcionář pro neděle a svátky byl vydán v roce 1995. V roce 1994 zahrnul papež Jan Pavel II. esperanto poprvé mezi jazyky svých každoročních velikonočních a vánočních pozdravů při příležitosti požehnání Urbi et orbi; od velikonoc roku 2006 pokračuje v této tradici i jeho nástupce papež Benedikt XVI.

Členem IKUE byl ve svém mládí i Miloslav kardinál Vlk, někdější arcibiskup pražský, který se v roce 1995 přijal záštitu nad světovým kongresem katolických esperantistů v Olomouci, kde také v esperantu sloužil slavnostní mši.

 

přeložil Jan Pospíšil