Jdi na obsah Jdi na menu
 


kardinál Burke potvrzuje: Cílem tvůrců synodu byla změna nauky církve

 

Pyrrhovo vítězstí

 

Kardinál Burke potvrzuje: „Cílem tvůrců synodu byla změna nauky církve. Vše nasvědčuje tomu, že organizátoři synodu se připravovali na oslabení nauky církve, a to evidentně s „požehnáním“ papeže Františka...

 

Výsledky hlasování a zamítnutí navrhovaných novot přijal papež František se značnou nevolí. Napadl „tradicionalisty a intelektualisty“ a obvinil je z „nepřátelské strnulosti“...

 

Více na hyperlinku zde:

http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=pyrrhovo-vitezstvi

 

 

O co vlastně šlo na letošní biskupské synodě?

Obavy, že na tomto grémiu dojde ke změkčení katolické nauky ve věci znovusezdaných rozvedených a homosexuálů, vyjádřilo v knižní podobě 5 kardinálů: Raymond Burke, Gerhard Müller, Vitasio de Paolis, Carlo Caffara a Walter Brandmüller. K nim se připojili dodatečně Angelo Scola, George Pell a sekretář Kongregace pro východní církve Cyril Vasiľ...

Papež musí sloužit pravdě. Není mu dovoleno měnit nauku Církve o nemorálnosti homosexuálního chování nebo o nerozlučitelnosti manželství nebo o sexuálním soužití mimo ně…

více tady:

http://www.duseahvezdy.cz/2014/10/21/o-co-vlastne-slo-na-letosni-biskupske-synode/

 

Tři druhy zasedání synody biskupů

Existují tři různé druhy zasedání synody biskupů: řádné, mimořádné a speciální. Řádná synodní shromáždění se týkají důležitých záležitostí univerzální církve, které vyžadují pozornost celého episkopátu. Mimořádná synodní shromáždění se týkají otázek, které vyžadují okamžitou pozornost pro dobro celé církve. Zatímco speciální shromáždění se věnují důležitým otázkám církve v určitém regionu. Hlavním rozdílem mezi řádným a mimořádným zasedáním je v delegátech biskupských konferencí. Zatímco řádného zasedání se účastní 1-4 zvolení zástupci jednotlivých biskupských konferencí podle jejich velikosti (biskupská konference do 25 členů volí jednoho delegáta, 26-50 dva, 51-100 tři, nad 100 čtyři), mimořádného zasedání se účastní pouze předsedové nebo místopředsedové biskupských konferencí (tj. každá biskupská konference je zastoupena pouze jedním biskupem).

Dosud se konalo 13 řádných zasedání biskupských synod, první v roce 1967 a poslední na podzim roku 2012 na téma Nová evangelizace, 2 mimořádná zasedání (v roce 1969 na téma spolupráce mezi Svatým stolcem a biskupskými konferencemi a podruhé v roce 1985 při příležitosti 20. výročí zakončení II. vatikánského koncilu) a 10 speciálních zasedání (dvě pro Evropu a pro Afriku, po jedné synodě pro Holandsko, Libanon, Ameriku, Asii, Oceánii a naposledy v roce 2010 pro Blízký Východ). Synody se konají většinou na podzim. V případě řádných synod se až na výjimky (např. ve 2. polovině 90. let, kdy se konalo hned několik speciálních shromáždění krátce po sobě) konají v rozmezí 3 až 4 let. Jejich délka byla v roce 2005 zkrácena ze čtyř týdnů na tři týdny. Mimořádná zasedání trvají dva týdny.

Zřejmě nejvýraznější novinkou papeže Františka je spojení dvou zasedání. Letošní mimořádné zasedání synody má být první etapou, po níž bude následovat etapa druhá – řádné zasedání, které se bude konat v roce 2015 u příležitosti 50. výročí založení této instituce...

http://www.christnet.cz/clanky/5373/co_to_vlastne_synoda_biskupu_je_a_jak_probiha.url

 

Závěrečná zpráva biskupské synody

19. 10. 2014, 12:03

V sobotu 18. října 2014 byla zveřejněna závěrečná zpráva (tzv. Relatio finalis) III. mimořádného shromáždění biskupské synody. Dokument není textem učitelského úřadu církve, zachycuje však stav diskuze biskupů i body, které je třeba dále ujasnit. Současně bude podkladem pro reflexi nad tématem rodiny v následujícím roce...

http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/zaverecna-zprava-biskupske-synody/

 

Hlas opozice?

 

Martin R. Čejka

 

 

 

Tématem, které poslední dobou rozvířilo církevní život a vyvolalo nemálo komentářů, je (ne)možné připuštění rozvedených katolíků, kteří žijí v nových svazcích, k přijímání. Těsto na případnou změnu zadělali zejména němečtí biskupové v čele s kardinálem Kasperem, přičemž nyní probíhá kynutí a všichni čekají, co se nakonec na biskupské synodě v říjnu letošního roku upeče...

 

...Mons. Burke v rozhovoru, který vyšel v letošním březnovém čísle italského časopisu Radici Cristiane, vydávaného prof. Robertem de Mattei, prohlásil, že je zapotřebí katolíků, kteří nedělají v otázkách víry a mravnosti kompromisy. „Skutečný katolík věří bezvýhradně ve vše, co Církev učí.“ Nám nezbývá než si přát, aby biskupů, kteří takto věří, bylo co nejvíce, nejlépe všichni.

 

 

 

 

© Te Deum 2014

 

celý text tady: http://www.tedeum.cz/2_2014/hlas_opozice_0214.htm

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář