Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ježíš, Pius X., doktor Zamenhof a příjemná výuka cizího jazyka

V sobotu  22. srpna je plánována bohoslužba ke cti svatého Pia X.,
patrona esperantistů, poutníků, lidí přistupujících k prvnímu svatému přijímání a svatého dětství.

V Matoušovi 6,11 Ježíš říká: Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek.
Dále Ježíš říká: mé jho je příjemné a mé břemeno je lehké. Jedná se o 10 jednoduchých pravidel.

Je-li vaše dítě nadané na matematiku, nepřihlásíte ho do šachistického kroužku? Šachy podporují logické myšlení. Ve hře šachů je 6 různých figur. Tedy 6 jednoduchých pravidel jak táhnout figurami. Těchto 6 pravidel umožňuje tisíce možných logických kombinací a strategií v šachové partii.

Esperanto vytvořil židovský lékař a polyglot doktor Zamenhof na základě evropských jazyků. Francouzština, angličtina, němčina, ruština a polština. Těžce pracujete a jste přetíženi dlouhodobým studiem cizího jazyka? Hluboce věřící doktor Zamenhof nám říká dodnes: Přijďte a já vám dám odpočinek a potěšení z učení se cizímu jazyku, protože esperanto má pouze 16 pravidel a tato jednoduchá pravidla a mezinárodní slova, která už znáte jako cizí slova, která se ujala také v češtině, vám ulehčí další studium jakéhokoli cizího evropského jazyka. Poznáte s radostí v srdci, že žádný evropský jazyk není nám Čechům tak moc cizí, když se na něj podíváte brýlemi polského očního lékaře židovského původu doktora Zamenhofa. Učení se angličtině, francouzštině, němčině, španělštině, italštině... vám s rychlým nabytím schopnosti hovořit v esperantu... se vám téměř zázračně urychlí a zpříjemní studium vašich cizích jazyků, se kterými tak dlouho těžce bojujete.

Na společné modlitby v esperantu a výuku jeho 16 pravidel je vyhrazen čas vždy v sobotu podvečer. Věřící jsou zváni přednostně k četbě Písma Svatého každou sobotu od 17 hodin. Příští sobotu pak od 18:30 vzpomeneme na svatého Pia X. bohoslužbou, který jako první papež podporoval hnutí katolických esperantistů.

Všichni jste zváni.

 

Farnost Praha-Nebušice, doprava MHD:

Metro A, stanice Bořislavka, autobus 161, 312 zastávka K Noskovně je přímo před kostelem sv. Cyrila a Metoděje. Území patří patří pod správu kláštera premonstrátů na Strahově.