Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hallelujah

Bible a Modlitba » Hallelujah

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Hallelu_Yah.J

Hallelujah pochází z hebrejského výrazu הללויה‎‎ (haleluja), který znamená Chvalte Hospodina nebo Chvalte Pána

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Handel_-_messiah_-_44_hallelujah.ogg

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%94

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/Fragment_of_the_Cairo_Genizah_-_The_Passover_Haggadah%2C_page_3_of_4.png/465px-Fragment_of_the_Cairo_Genizah_-_The_Passover_Haggadah%2C_page_3_of_4.png
translator: Výňatek z velikonočního Haggadah stránku genizah zachovány Káhira, centrum reliéfní slovo

 

 

465px-fragment_of_the_cairo_genizah_-_the_passover_haggadah-2c_page_3_of_4-1-.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Halel
Halel (hebrejsky הלל‎‎, „chvála“) je židovská modlitba, spočívající v předčítání žalmů 113–118, jejichž obsahem je chvála a díkůvzdání. Tyto žalmy jsou jako jeden celek součástí ranní modlitby o židovských svátcích a jiných významných dnech. Při těchto příležitostech bývá recitován nebo zpíván nahlas bezprostředně po ranní amidě; krom toho je součástí večerní modlitby v první noc svátku Pesach (s výjimkou litevského a německého ritu) a sederové liturgie, kde je výjimečně rozdělen do dvou částí.

Český studijní překlad:
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&kap=113&k=Z
1Haleluja! Chvalte, otroci Hospodinovi, chvalte Hospodinovo jméno! 2Budiž Hospodinovo jméno požehnáno od nynějška až navěky! 3Od východu slunce až po západ budiž chváleno jméno Hospodinovo! 4Hospodin je vyvýšený nade všemi národy, jeho sláva sahá nad nebesa. 5Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, jenž tak vysoko trůní? 6Sestupuje, aby pohlédl na nebesa a na zemi. 7Pozvedá chudého z prachu, ze smetiště vytahuje nuzného, 8aby ho posadil s předními muži, s předními muži svého lidu. 9Neplodnou usazuje v domě jako šťastnou matku synů. Haleluja!

Jeruzalémská bible: Žalm 113, Zpěv Bohu slávy a slitovánía
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=JB&k=Z&kap=113
1Aleluja! Chvalte, Jahvovi služebníci, chvalte Jahvovo jméno! 2Buď velebeno Jahvovo jméno nyní i navěky! 3Od východu slunce až po jeho západ budiž chváleno Jahvovo jméno! 4Výše než všechny národy je Jahve! Výše než veškerá nebesa jeho sláva! 5Kdo je jako Jahve, náš Bůh, on, jenž se pozdvihuje, aby usedl na trůn, 6a sklání se, aby viděl nebesa i zemi? 7Z prachu pozvedá slabého, ze smetiště zdvihá chudého, 8aby ho posadil mezi knížata, mezi knížata svého lidu. 9Neplodnou v jejím domě usadí jako matku šťastnou svými syny. 

------

aTímto hymnem začíná Hallel (žalmy 113-118), který recitovali Židé o velkých svátcích, zejména při velikonoční hostině, srovnej Matouš 26,30 a paralely.

 

Matouš 26,30

A zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu.

And when they had sung a hymn, they went out unto the mount of Olives.

Finally, after singing songs of praise, they went out to the Mount of Olives.


Viz také:

Náboženství a Církev » hallelujah a tehillim

 


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář