Jdi na obsah Jdi na menu
 


esperanto hledat Googlem: 122 milionů výsledků

https://www.google.com/search?q=esperanto&ie=utf-8&oe=utf-8

Přibližný počet výsledků: 122 000 000 (0,50 s) 
 
 
 
 
 

 

http://edu.i-lo.tarnow.pl/esp/lern/uem/0044.php

 

LA ESPERANTAJ KORELATIVOJ

Esperante Angle Germane Pole
Ia.
Nedifina kvalito.
some (any) kind irgendwie jakiś
Ial.
Nedifina kaŭzo.
for some reason aus irgend einem Grunde dlaczegoś, z jakiegoś powodu
Iam.
Nedifina tempo
some (any) time irgendwann kiedyś
Ie.
Nedifina loko.
some (any) where irgendwo gdzieś
Iel.
Nedifina maniero.
some (any) how irgendwie jakoś
Ies.
Nedifina posedo.
someone's irgend jemandes czyjś
Io.
Nedifina objekto.
something irgend etwas coś
Iom.
Nedifina kvanto.
some, a little ein wenig trochę
Iu.
Nedifina individuo.
someone, anyone jemand ktoś
Kia.
Demanda kvalito.
what kind? was für ein? jaki?
Kial.
Demanda kaŭzo.
why? warum? dlaczego?
Kiam.
Demanda tempo
when? wann? kiedy?
Kie.
Demanda loko.
where? wo? gdzie?
Kiel.
Demanda maniero.
how? wie? jak?
Kies.
Demanda posedo.
whose? wessen? czyj?
Kio.
Demanda objekto.
what? was? co?
Kiom.
Demanda kvanto.
how much? wieviel? ile?
Kiu.
Demanda individuo.
who? wer? welcher? kto?
Tia.
Montra kvalito.
such solcher taki
Tial.
Montra kaŭzo.
therefore darum dlatego
Tiam.
Montra tempo
then dann wtedy
Tie.
Montra loko.
there dort tam
Tiel.
Montra maniero.
thus, so so tak
Ties.
Montra posedo.
that one's dessen tego
Tio.
Montra objekto.
that das, jenes to
Tiom.
Montra kvanto.
so much soviel tyle
Tiu.
Montra individuo.
that der, jener ten
Ĉia.
Komuna kvalito.
every (kind) jeder wszelki
Ĉial.
Komuna kaŭzo.
for every reason aus jedem Grunde z każdej przyczyny
Ĉiam.
Komuna tempo
always immer zawsze
Ĉie.
Komuna loko.
everywhere überall wszędzie
Ĉiel.
Komuna maniero.
in every way in jeder Weise w każdy sposób
Ĉies.
Komuna posedo.
everybody's eines jeden każdego
Ĉio.
Komuna objekto.
everything alles wszystko
Ĉiom.
Komuna kvanto.
all of it alles wszelką ilość
Ĉiu.
Komuna individuo.
everyone, each jeder każdy
Nenia.
Nea kvalito.
no kind keinerlei nijaki
Nenial.
Nea kaŭzo.
for no reason aus keinem Grunde z żadnej przyczyny
Neniam.
Nea tempo
never niemals nigdy
Nenie.
Nea loko.
nowhere nirgends nigdzie
Neniel.
Nea maniero.
nohow auf keine Art w żaden sposób, nijak
Nenies.
Nea posedo.
nobody's niemandes niczyj
Nenio.
Nea objekto.
nothing nichts nic
Neniom.
Nea kvanto.
not a bit nichts żadną ilość
Neniu.
Nea individuo.
nobody niemand nikt

La letero al prizorganto de la Edukada Servo