Jdi na obsah Jdi na menu
 


Esperanto a soudruzi v NDR roku 1955

V Československu komunisté zakázali Ĉeĥoslovaka Asocio Esperantista a tak esperantisté žili téměř v ilegalitě.

Zajímavé jsou dopisy např. komunistů z NDR, nebo komunistů z Japonska, kteří korespondovali s povoleným buletinem v Československu LA PACDEFENDANTO (=obránce míru).

Překládám na ukázku z tohoto buletinu v esperantu z roku 1955, aby byl zřejmý útlak zájmových skupin obyvatelstva v naší zemi.

Podobnost poměrů perzekuce občanů v NDR a v ČSSR je velmi patrná.

...jasně vyplývá z dopisu, který jsme obdrželi od německého soudruha L. Schödla ...existuje v NDR účinný zákaz pořádání kurzů esperanta a podporování esperanta. Ještě důležitější je jasný opačný postoj socialistické sjednocené strany (SED). To znamená, že člen SED není jen být propaganda Esp-on, nebo dokonce zařídit kurz. Může dojít a někdy se stalo, že taková SED-člen odvolán ze strany. Jak eksmembro, se ve státních funkcích není tolerovat a navíc ztratí vliv v obecně také jako propagandista ESP-o. x Téměř všichni úředníci bývalí z GLEA nebo OIE nyní skrývá dokonce, že oni vědí Esp-na, nelze považovat za členy opozice. Nepatřím k Takový osud (druhů) a působí stálou Esp-on a obhajoval svůj akce někdy v žhavý diskusi s různými organizacemi stran. Ale aj, malou věc: Pro kongresu bývalého rezistintoj proti režimu Hitler, která se konala ve Vídni, naše Unie snažil delegovat a vybral si mě (ne mnoho rezistintoj rozpoznán, mezi geinstruistaro a také můj prospěch míru je známa). Teď musím napsat životopis, který přišel do ústředního výboru. Nebyl jsem uznán jí do Vídně, bezpochyby kvůli mé peresperanta práce. No, nemám plakat kvůli tomu, ale to je důvod, proč všichni strebuloj prozrazuje naše hnutí. X Tam je další důležitá překážka: každé setkání by mělo být oficiálně povoleno policií. Policie nikdy nedovolil, aby setkání hovořících esperantem, a většina lidí se bojí jít na schůzku, neanoncita. Každý tištěný nebo vynásobený text musí mít registrovaný n-na. Přijímat taková prespermeson je velmi obtížné. Jen velmi silná organizace, jako je například. Německá Pacific Rada by mohla dosáhnout nějakým ESP-věc - ale to není jisté. Pro ESP-skupinu nebo individulo

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

je zcela nemožné. Tresty proti neposlušnosti této vyhlášky je těžká. Tak dlouho, jak vyhlášky proti esperantu, rozhodně nebude moci publikovat "mír". X K-do Schödl píše, že měl několik jednání s členem sekretaiano zárodečných. Packom. Chcete-li je přesvědčit o hodnotě ESP-O., Ale konečný výsledek byl negativní. Nyní říká, že jediný účinný způsob, jak je: rediskuti tuto záležitost s ústředního výboru MAS. Pokud je to pro prominutí vyhlášky, pak to musí být, pokud ne, to rfestos. Ale to nemůže dělat něco. Četl jsem takový dopis K-Do. Glockner německé Packomitato. V něm se nachází slovo "Red-Čína." Taková chyba je fatální. K-DOJ pouze hovoří o čínské lidové demokracie nebo lidové Číny. Výraz "Red-China" je ĝargono našich nepřátel. Takže tento dopis je výborný argument proti nám, protože naši nepřátelé budou říkat, "Hle, uvidíte, jaký druh lidí nich Esperanto je! Vztahují se na párty ústřední výbor může pouze k-do. Kdo mluvil "neobjektivní jazyk" a že oni vědí, že se vždycky choval partiece. "X Tady nahoře zpráva K-Do. L. Schödl. X, já si nemyslím, že lidé, kteří chtějí, aby se zapojili se stranou Vysokým úřadem, musí znát "zaujaté jazyk," ale opak: Lenin i Stalin prohlásil, že úředníci strany "musí mít ucho hustě kolem davu," to znamená, že nejen aŭskaltu hlasu lidí, ale také co nejvíce respektovat jejich přání a nesmí být diktátorský s výjimkou ve vztahu kapitalistajn prvcích. Je nutné, aby naše GE-soudruzi, ještě hodně co učit z historie strany, protože jeho zkušenosti mají být škola pro všechny ostatní muže, kteří se cítí bojovníky pro dobro lidstva. Proto je i pro nás! A z jeho příběhu se dozvídáme, že opravdoví bojovníci strana nikdy zeptal regintajn vyšší instituce, ať už umožňují. R.BURDA

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

je zcela nemožné. Tresty proti neposlušnosti této vyhlášky je těžká. Tak dlouho, jak vyhlášky proti esperantu, rozhodně nebude moci publikovat "mír". X K-do Schödl píše, že měl několik jednání s členem sekretaiano zárodečných. Packom. Chcete-li je přesvědčit o hodnotě ESP-O., Ale konečný výsledek byl negativní. Nyní říká, že jediný účinný způsob, jak je: rediskuti tuto záležitost s ústředního výboru MAS. Pokud je to pro prominutí vyhlášky, pak to musí být, pokud ne, to rfestos. Ale to nemůže dělat něco. Četl jsem takový dopis K-Do. Glockner německé Packomitato. V něm se nachází slovo "Red-Čína." Taková chyba je fatální. K-DOJ pouze hovoří o čínské lidové demokracie nebo lidové Číny. Výraz "Red-China" je ĝargono našich nepřátel. Takže tento dopis je výborný argument proti nám, protože naši nepřátelé budou říkat, "Hle, uvidíte, jaký druh lidí nich Esperanto je! Vztahují se na párty ústřední výbor může pouze k-do. Kdo mluvil "neobjektivní jazyk" a že oni vědí, že se vždycky choval partiece. "X Tady nahoře zpráva K-Do. L. Schödl. X, já si nemyslím, že lidé, kteří chtějí, aby se zapojili se stranou Vysokým úřadem, musí znát "zaujaté jazyk," ale opak: Lenin i Stalin prohlásil, že úředníci strany "musí mít ucho hustě kolem davu," to znamená, že nejen aŭskaltu hlasu lidí, ale také co nejvíce respektovat jejich přání a nesmí být diktátorský s výjimkou ve vztahu kapitalistajn prvcích. Je nutné, aby naše GE-soudruzi, ještě hodně co učit z historie strany, protože jeho zkušenosti mají být škola pro všechny ostatní muže, kteří se cítí bojovníky pro dobro lidstva. Proto je i pro nás! A z jeho příběhu se dozvídáme, že opravdoví bojovníci strana nikdy zeptal regintajn vyšší instituce, ať už umožňují. R.BURDA

je zcela nemožné. Tresty proti neposlušnosti této vyhlášky je těžká. Tak dlouho, jak vyhlášky proti esperantu, rozhodně nebude moci publikovat "mír". X K-do Schödl píše, že měl několik jednání s členem sekretaiano zárodečných. Packom. Chcete-li je přesvědčit o hodnotě ESP-O., Ale konečný výsledek byl negativní. Nyní říká, že jediný účinný způsob, jak je: rediskuti tuto záležitost s ústředního výboru MAS. Pokud je to pro prominutí vyhlášky, pak to musí být, pokud ne, to rfestos. Ale to nemůže dělat něco. Četl jsem takový dopis K-Do. Glockner německé Packomitato. V něm se nachází slovo "Red-Čína." Taková chyba je fatální. K-DOJ pouze hovoří o čínské lidové demokracie nebo lidové Číny. Výraz "Red-China" je ĝargono našich nepřátel. Takže tento dopis je výborný argument proti nám, protože naši nepřátelé budou říkat, "Hle, uvidíte, jaký druh lidí nich Esperanto je! Vztahují se na párty ústřední výbor může pouze k-do. Kdo mluvil "neobjektivní jazyk" a že oni vědí, že se vždycky choval partiece. "X Tady nahoře zpráva K-Do. L. Schödl. X, já si nemyslím, že lidé, kteří chtějí, aby se zapojili se stranou Vysokým úřadem, musí znát "zaujaté jazyk," ale opak: Lenin i Stalin prohlásil, že úředníci strany "musí mít ucho hustě kolem davu," to znamená, že nejen aŭskaltu hlasu lidí, ale také co nejvíce respektovat jejich přání a nesmí být diktátorský s výjimkou ve vztahu kapitalistajn prvcích. Je nutné, aby naše GE-soudruzi, ještě hodně co učit z historie strany, protože jeho zkušenosti mají být škola pro všechny ostatní muže, kteří se cítí bojovníky pro dobro lidstva. Proto je i pro nás! A z jeho příběhu se dozvídáme, že opravdoví bojovníci strana nikdy zeptal regintajn vyšší instituce, ať už umožňují. R.BURDA