Jdi na obsah Jdi na menu
 


Náboženství a Církev » El Niño de Praga

 

es    El Niño de Praga
cs    Pražské Jezulátko MÁ CHRÁMY PO CELÉM SVĚTĚ
en    Infant Jesus of Prague
la    Gratiosus Jesulus Pragensis
eo    Praga Jesuĉjo, Sankta Jesuo Infano el Prago, Praga Jesu-Infaneto

      PRAGA JESUĈJO HAVAS TEMPLOJN EN LA TUTA MONDO


it    Il Bambino di Praga, Il Bambino Gesù di Praga
pt    Menino Jesus de Praga

 

2_jezulatko-maly-1-.jpg


Soška pochází ze Španělska, kde byla vyrobena zřejmě kolem poloviny 16. století. Legenda vypráví, že se Ježíšek zázračně ukázal jistému mnichovi, který na základě jeho podoby tuto sošku vymodeloval. Podle další legendy vlastnila sošku svatá Terezie od Ježíše, zakladatelka bosých karmelitek, planoucí velkou láskou k Dítěti Ježíši. Sošku prý darovala své přítelkyni, jejíž dcera se chystala na cestu do Prahy.

Do kláštera karmelitánů se soška dostala v roce 1628, kdy ji se slovy „Mějte ji v uctivosti a dobře se vám povede“ karmelitánům věnovala ovdovělá Polyxena z Lobkovic. Polyxena sošku dostala a přivezla do Prahy roku 1603 ke svému druhému sňatku jako svatební dar od své matky, španělské šlechtičny Marie Manrique de Lara, dvorní dámy španělské královny. Soška byla zprvu uctívána v kapli Lobkovického paláce na Pražském hradě. Sošce začala být brzy po darování u karmelitánů přisuzována zázračná moc, neboť císař Ferdinand II. krátce nato nařídil, aby Česká komora vyplácela klášteru důchod a zásobovala mnichy potravinami z královských důchodů. Do kostela Panny Marie Vítězné na Malé Straně, v němž je soška Jezulátka vystavena, začalo proudit mnoho prosebníků, včetně významných šlechticů císařova dvora, jako například generál, don Baltasar Marradas i Vich. V roce 1648 její přítomnost v chrámě klášter zachránila od drancování švédskými vojáky, neboť v něm byl zřízen vojenský lazaret.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pražské_Jezulátko

 

Modlitba otce Cyrila

Ó Ježíšku, k tobě se utíkám,
skrze tvou Matku tě žádám,
vysvoboď mě z této mé nouze

(možno konkrétně vyjádřit),
neboť ti pevně a upřímně věřím,
že tvé božství mě může ochránit.
S důvěrou doufám v tebe,
že najdu tvou milost.
Z celého srdce a duše tě miluji,
s bolestí lituji svých hříchů
a na kolenou tě prosím,
Ježíšku, vysvoboď mě z nich.
Mým předsevzetím je polepšit se
a již tě znovu neurážet.
Proto se ti odevzdávám
a chci vše trpělivě snášet
a vždy ti opravdově sloužit.
A svého bližního jako sebe sama
chci kvůli tobě ze srdce milovat.
Ježíšku, Dítě, klaním se ti,
ó mocné Dítě, prosím tě,
vysvoboď mě z této mé nouze

(možno vyjádřit slovy),
abych se věčně mohl těšit z tebe,
s Marií a Josefem tě viděl
a se všemi anděly se ti klaněl.

Amen.


http://www.pragjesu.info/modlitba-otce-cyrila/
http://www.pragjesu.info/jezulatko-ve-svete/

Dítě Ježíš promluvilo k otci Cyrilovi:

Čím více mne budete uctívat,
tím více přízně vám prokážu.

Světlo č. 52–53-2005 Strana 4 PRAŽSKÉ JEZULÁTKO Čím více mne budete uctívat


Véase también:

http://diocesisqro.org/2013/05/fiesta-en-la-comunidad-de-la-lira-parroquia-del-santo-nino-de-praga/ Querétaro, Unidos Estados Mexicanos
Estado Libre y Soberano de Querétaro (Svobodný a suverénní stát Querétaro), México
http://www.shrineofinfantjesus.com/ Prague, Oklahoma, Unidos Estados Americanos
Praha v USA, Prague je město v okrese Lincoln v centrální části amerického státu Oklahoma.

Doplňková literatura:

Martin Leschinger, Zázrak v Praze, příběh z české současnosti, nakladatelství Flétna, RAN Choceň 2012

Anotace knihy
Zázrak v Praze je příběhem o nás. Příběhem o hledání pravdy, která je stále více zázrakem... Děj knihy se odehrává ve světě českého mediálního byznysu. Den za dnem se v něm svádí nekončíci boj o nejstřeženější poklad svobodné demokratické společnosti - veřejné mínění. Do této arény náhle vstupuje nečekaný host: Pražské Jezulátko...

http://www.ikarmel.cz/kniha/Zazrak-v-Praze_FLE0002.html

http://www.kna.cz/dalsi-tituly/prazske-jezulatko-ve-vztahu-k-ceske-soucasnosti.html

 

Pražské Dítě Ježíš v zeleném

 

 

Oltář Pražského Jezulátka v pražském kostele Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského

 

 

Modleme se:

Nebudete-li jako děti, nevejdete do nebeského království. (Matouš 18,3)

Jesús declaró: En verdad les digo: si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el Reino de los Cielos. (Mateo 18,3)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Panny_Marie_Vítězné_a_svatého_Antonína_Paduánského

 

WEB Praha

 

 

 

 

http://www.pragjesu.info/kult-ditete-jezise/

 

 

 

Úcta k Dítěti Ježíši

 

 

Vtělení, narození a dětství Božího Syna

Ježíšovo dětství je pro křesťany aktuálním tématem od samého počátku. Křesťané vždy toužili vyjádřit svou hlubokou úctu ke vtělení Boha a Pána Ježíše Krista. Tuto zbožnost podnítily mimo evangelií i apokryfní texty jako např. pseudoevangelium Jakubovo nebo Tomášovo. Božské Dítě uctívali již církevní otcové jako sv. Athanasius nebo sv. Jeroným. Mezi velké ctitele Ježíšova dětství patřili i sv. Bernard z Clairvaux, sv. František z Assisi a sv. Antonín Paduánský. V období baroka to byla především sv. Terezie od Ježíše, která Jezulátko brávala s sebou při zakládání nových klášterů. Ve Španělsku její doby našel tento kult velikou odezvu.

Obrazy Krista jako dítěte

Samostatné zobrazení Jezulátka se objevuje na počátku 14. století. Nejstarší plastiky pochází z Německa a souvisí nejspíš s vizionářským prostředím ženských klášterů. V rukou Ježíška můžeme nalézt nejrůznější atributy: pravou rukou nejčastěji žehná, v levé drží ptáčka, jablko, knihu, křížek nebo vinný hrozen, který je odkazem na eucharistii. Ve středověku byla Jezulátka zhotovována ze dřeva, naproti tomu barokní jsou i z různých jiných materiálů: z vosku, slonové kosti, bronzu atd. Barokní sošky jsou velmi často oblékány do šatů.

Sv. Terezie od Dítěte Ježíše

Krásným květem této úcty je sv. Terezie od Dítěte Ježíše a od Svaté Tváře. Tato bosá karmelitka, jejíž sochy a obrazy najdeme v kostelích po celém světě, zůstává jedním z největších svědků Boží lásky pro dnešního člověka. Dívka ze severní Francie, narozená roku 1873, se jako patnáctiletá zasvětila Bohu a po devíti letech života za zdmi kláštera odevzdala svůj život Pánu roku 1897. Byla ženou plnou lásky a důvěry v Boha. Papež Pius X. o ní mluvil jako o největší světici všech dob, roku 1927 byla prohlášena patronkou misií a roku 1997 ji papež Jan Pavel II. prohlásil učitelkou všeobecné církve jako třetí ženu po Terezii z Avily a Kateřině Sienské.

Pražské JezulátkoModlitby – Biblické a další texty – Slavnosti

 

 

Viz také:

el Niño de México

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář