Jdi na obsah Jdi na menu
 


Náboženství a Církev » ekniha Pojď si sáhnout na Boha

 

referencia, tedy to co doporučuji ke čtení, referenco de mi rekomendinda

Úvodní slovo
- mlčí Bůh 2000 let?
- lze se o Něm přesvědčit?
- je možné "si sáhnout"?

nevericitomas.jpg

nevěřící Tomáš

Potom řekl Tomášovi: "Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!"
Tomáš mu odpověděl: "Můj Pán a můj Bůh."
Ježíš mu na to řekl:
"Že jsi mne viděl, uvěřil jsi."

[Jan 20,25-29]

 

 

Úvodem..

Tyto stránky jsou o Boží lásce, která vychází vstříc všem nám, kteří si nikdy nejsme dostatečně jistí tím, že nás Bůh miluje, že je stále s námi a že nemá ve svém Božském Srdci jinou větší starost, než tu o naši spásu.

K sestavení stránek vedla nutkavá potřeba nemlčet, když se ve světě množí hlasy, které tvrdí, že Boha není možné poznat a milovat jinak, než z podání Písma svatého, že Písmo bylo posledním sebesdělením se Boha lidem; někteří dokonce tvrdí, že Bůh umřel, nežije, protože nepozorují žádnou jeho zázračnou činnost...

Věříme, že k uzavřenému kánonu Písma svatého již nemůže být nic přidáno. Obsahuje vše, co potřebujeme pro svou spásu. A přesto: Nebe se sklání a posílá své posly, ať samého Pána nebo jeho Matku nebo některého z andělů, aby nám připomněli, že nežijeme podle Ducha Božího, ale podle ducha tělesného. Zjevení nabízejí návody, jak tuto situaci zlepšit změnou svého života; přinášejí poselství a proroctví; přinášejí stručné pokyny pro nejbližší období. Jiným typem jsou trvalé stopy, které nám Bůh zanechal jako věčné svědectví o Sobě ...

Zázrak je mimořádný Boží dar člověku a jeho určením je, vést ke změně života, ke spáse. Pán v jednom poselství říká: [zdroj]

"Přeji si lásku. Žádám lásku, aby zmizelo bezpráví; lásku jako dostiučinění za škody, způsobené Mé Církvi; lásku, aby sytila Mé hladovějící beránky; lásku, aby splácela zlo; lásku, aby utišila Mou neuhasitelnou žízeň. Ó Mé dítě! Velice mnoho je potřeba napravovat. Je zapotřebí obrovského pokání...

 


Celá kniha je ke shlédnutí tady:

http://web.katolik.cz/feeling/

 

Recenze

Recenze knihy od mladého předního katolického experta v oblasti křesťanské pedagogiky P. PhDr. ThLic. Jan Dohnala (*1973), specialisty na problematiku vysokoškolského studentstva a mládeže z rizikových skupin z 11.01.2004, potěšila:

"Jsem rád, že se mi podařilo přečíst knihu (620 stránek), kterou považuji v dnešní době za skutečný dar pro naši společnost, a to nejen pro tu věřící, katolickou, ale i pro lidi hledající. Obsáhlá publikace, kterou vezme čtenář do ruky, se vyznačuje nejen precisním grafickým zpracováním, ale i logickou výstavbou jednotlivých kapitol, obsáhlým poznámkovým aparátem a bohatým faktografickým obsahem.


Celou publikací se navíc táhne jako červená nit jasná myšlenka a cíl: oslovit srozumitelnou, moderní formou hledající, pochybující, a zároveň snaha vyvést farizeje dnešní doby ze stereotypu jejich zabydlení se v tomto hmotném světě nebo v jejich falešných představách o Bohu. Publikace jasně ukazuje, že Bůh je TEN "vždy větší" - "semper maior", který převyšuje všechna naše poznání, ale který není nedostupný a je komunikatibilní.


Z jednotlivých kapitol je zřejmé, že autor představuje Boha a jeho rozmanité cesty, kterými On přichází k člověku v dějinách. Tímto srozumitelným a pro současnou společnost vhodným jazykem, který je navíc opatřen poznámkami a odkazy, významně obohacuje katolickou literaturu zejména v její pedagogické sekci. Domnívám se, že staví vysokou laťku pro trapné brožurky, které
představují katolickou víru nevěřícím a hledajícím jako naivní, zastaralou a infantilní berličku pro duševně oslabené jedince bez vlastního názoru...

 

Celá kniha je ke shlédnutí tady:
http://web.katolik.cz/feeling/

 

z obsahu knihy:

   
  

 
  Úvod ..
  Jan Pavel II. - propagátor zázraků
     
Část 1 Svědectví zjevné /obsah 1. části/  
   
  Kdyby mu narostla noha…  
     
Sekce 1 Zázrak trvalý  
     stopa 1- 1 Existence Církve  
     stopa 1- 2 Eucharistický zázrak v Lancianu  
     stopa 1- 3 Turínské plátno  
     stopa 1- 4 Rouška z Ovieda  
     stopa 1- 5 Bazilika Svatého Kříže Jeruzalémského  
     stopa 1- 6 Guadalupe  
     stopa 1- 7 Mrtví bez porušení rozkladem  
     stopa 1- 8 Sochy a obrazy Madony a svatých, plačící slzy krve ..  
     stopa 1- 9 Međugorje - kovový Korpus  
     stopa 1-10 Stigmatizovaní lidé  
                
Sekce 2 Zázraky na místech, kde se stávají často  
     stopa 2- 1 Lourdes - místo zázraků  
     stopa 2- 2 Međugorje - místo milosti  
     stopa 2- 3 Fatima - místo zázraků  
     stopa 2- 4 Naju - místo milosti  
     stopa 2- 5 Montichiari-Fontanelle  
          
Sekce 3 Zázraky na místech, kde se stávají zřídka  
     stopa 3- 1 Hroby světců  
     stopa 3- 2 Poutní místa  
          
Sekce 4 Zázraky v určitý den  
     stopa 4- 1 Krev sv. Januária (Genarra)  
     stopa 4- 2 Květy z Bra  
     stopa 4- 3 Damašek  
                
Sekce 5 Zázrak určený na daný den  
      stopa 5- 1 Znamení v Garabandalu  
      stopa 5- 2 Znamení v Međugorje  
              
Sekce 6 Svědectví prostředníka  
     stopa 6- 1 Prostřednictví jako účast na prorockém poslání  
     stopa 6- 2 Poselství z Fatimy  
     stopa 6- 3 Poselství z Garabandalu  
     stopa 6- 4 Poselství z Međugorje  
     stopa 6- 5 Poselství Božího Milosrdenství a Boží Spravedlnosti  
     stopa 6- 6 Poselství Opravdového Života v Bohu  
     stopa 6- 7 Poselství Mariánskému kněžskému hnutí  
     stopa 6- 8 Poselství z Kibeho  
     stopa 6- 9 Poselství z Amsterdamu  
     stopa 6- 10 Poselství z Turzovky  
     stopa 6- 11 Poselství z Litmanové  
          
           O duchovních darech (1 Kor 13-14)  

    


  Část 2 Svědectví skryté /obsah 2. části/
     
Sekce 7 Přítomnost trvalá aktivní  
     stopa 7- 1 Eucharistie - Svaté přijímání  
     stopa 7- 2 Eucharistie - Proměňování  
     stopa 7- 3 Eucharistie - Svatostánek  
     stopa 7- 4 Eucharistie - Výstav Eucharistie, adorace a slavnosti  
     stopa 7- 5 Svátost smíření  
     stopa 7- 6 Svátosti Církve  
     stopa 7- 7 Kristova církev s papežem v čele  
     stopa 7- 8 Církev jako mystické Tělo  
     stopa 7- 9 Společenství věřících na modlitbách  
     stopa 7-10 Křesťanská rodina  
     stopa 7-11 Maria, Dvě Srdce a Plán spásy  
     stopa 7-12 Charitní služba pomoci  
     stopa 7-13 Misie a azyl  
     stopa 7-14 Písmo svaté - Bible  
     stopa 7-15 Duch rozlišování  
     stopa 7-16 Lidé žijící zasvěcený život  
     stopa 7-17 Sžíravá touha po Bohu - konverze  
                
Sekce 8 Svědectví trvalé  
     stopa 8- 1 Stvořený svět  
     stopa 8- 2 Kristovy stopy ve Svaté zemi  
                
Sekce 9 Svědectví odvozené  
     stopa 9- 1 Katedrála, bazilika, kostel  
     stopa 9- 2 Poutní kostel, kaple  
     stopa 9- 3 Boží muka, obrazy a obrázky  
     stopa 9- 4 Kopie staveb - Kříž, Křížová cesta, Kalvárie, ...  
     stopa 9- 5 Hřbitov  
     stopa 9- 6 Zvony a varhany  
     stopa 9- 7 Posvěcené předměty - růžence, medailky, škapulíře  
           Svátostiny - svěcená voda, křída, svíce, sůl, sv. oleje  
     stopa 9- 8 Neděle, svátek, letopočet  
                
      Epilog - rozloučení se čtenářem  
      O stránkách  

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář