Jdi na obsah Jdi na menu
 


E-kirko por la 6-a de Septembro 2015

ekde la 17-a horo en Prago ni komencos
Sabate vespere la 5-an de Septembro (la dimanĉajn preĝojn)

En la nomo de la Patro... Amen
Patro nia kiu estas en la ĉielo... Amen

la Evangelio laŭ Marko 7, 31-37
ESPERANTO
31 Kaj denove foririnte el la limoj de Tiro, li venis tra Cidon al la Galilea Maro, tra la mezo de la limoj de Dekapolis.
32 Kaj oni kondukis al li viron surdan kaj apenaŭ parolkapablan, kaj petis lin, ke li metu sian manon sur lin.
33 Kaj kondukinte lin el la homamaso en apartan lokon, li metis siajn fingrojn en liajn orelojn, kaj kraĉinte, li tuŝis lian langon;
34 kaj suprenrigardinte al la ĉielo, li ĝemis, kaj diris al li: Efata, tio estas: Malfermiĝu.
35 Kaj liaj oreloj malfermiĝis, kaj la ligilo de lia lango malstreĉiĝis, kaj li parolis klare.
36 Kaj li admonis ilin, ke oni diru tion al neniu; sed ju pli li malpermesis, des pli multe ili ĉie sciigis ĝin.
37 Kaj supermezure ili miregis, dirante: Li faris ĉion bone; li igas la surdulojn aŭdi, kaj la mutulojn paroli.

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=ESP&kap=7&k=Mk

ČESKY
31 Ježíš odešel z území Týru a šel opět přes Sidón ke Galilejskému moři středem území Dekapole.
32 Přivedli k němu hluchého a špatně mluvícího člověka a prosili ho, aby na něho vložil ruku.
33 Vzal si ho stranou od zástupu, vložil své prsty do jeho uší, plivnul a dotkl se jeho jazyka,
34 vzhlédl k nebi, vzdychl a řekl mu: „Effatha“, což znamená: ‚Otevři se.‘
35 A jeho uši se hned otevřely a bylo uvolněno pouto jeho jazyka a začal mluvit správně.
36 Ježíš jim nařídil, aby to nikomu neříkali; čím víc jim to však nařizoval, tím víc to rozhlašovali.
37 Byli převelice ohromeni a říkali: „Všechno dobře učinil. Dokonce činí, aby hluší slyšeli a němí mluvili.“

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Mk&kap=7

ENGLISH
31 And again, departing from the region of Tyre and Sidon, He came through the middle of the region of Decapolis to the Sea of Galilee.
32 And they brought to Him one who was deaf and had an impediment in his speech, and they begged Him to put His hand on him.
33 And He took him aside from the multitude, and put His fingers in his ears, and He spat and touched his tongue.
34 Then, looking up to Heaven, He sighed, and said to him, Ephphatha, that is, Be opened.
35 And immediately his ears were opened, and the bond of his tongue was loosed, and he spoke correctly.
36 And He commanded them that they should tell no one; but the more He commanded them, the more widely they proclaimed it.
37 And they were astonished beyond measure, saying, He has done all things well. He makes both the deaf to hear and the mute to speak.

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=VW&k=Mk&kap=7

ESPANOL
31 Y volviendo a salir de los términos de Tiro ** y de Zidón, llegó al mar de Galilea por en medio de los términos de Decápolis.
32 Y le traen un sordo y tartamudo, y le ruegan que le ponga la mano encima.
33 Y tomándole de la multitud, en privado puso sus dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua.
34 Y mirando al cielo gimió, y le dijo: “Efata”, lo cual es: “Sé abierto”.
35 Y al instante fueron abiertos sus oídos; y fue desatada la ligadura de su lengua, y hablaba correctamente.
36 Y les mandó que a nadie lo dijesen; y cuanto más les mandaba, mucho más todavía lo divulgaban;
37 Y mucho más estaban admirados, diciendo: “Bien lo ha hecho todo: hace oír a los sordos, y hablar a los mudos”.

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=RVG&k=J&kap=6

ITALIANO
31 Partitosi di nuovo dai confini di Tiro, Gesù, passando per Sidone, tornò verso il mar di Galilea traversano il territorio della Decapoli.
32 E gli menarono un sordo che parlava a stento; e lo pregarono che gl’imponesse la mano.
33 Ed egli, trattolo in disparte fuor dalla folla, gli mise le dite negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua;
34 poi, levati gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: Effathà! che vuol dire: Apriti!
35 E gli si aprirono gli orecchi; e subito gli si sciolse lo scilinguagnolo e parlava bene.
36 E Gesù ordinò loro di non parlarne ad alcuno; ma lo più lo divietava loro e più lo divulgavano;
37 e stupivano oltremodo, dicendo: Egli ha fatto ogni cosa bene; i sordi li fa udire, e i mutoli li fa parlare

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=IT&k=Mk&kap=7

Gloro al la Patro, kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito... Amen