Jdi na obsah Jdi na menu
 


Náboženství a Církev » Co má vědět každý katolík

 

Co má vědět každý katolík, Ing. Vladislav Běhal, DrSc.,

Brožura je poskytována zájemcům bezplatně.

Texty uvedené v brožuře a další jsou k dispozici na www.terezka.iplace.cz

Největším nepřítelem katolíků je nevědomost. (blahoslavený Jan Pavel II.)

Obsah:

Církev stála u zrodu moderní vědy

Současná věda vyvrací darwinismus

Věrohodost nového zákona

Zákon lidské přirozenosti

Nežijeme v demokracii, ale v mediokracii přičemž media jsou ovládána vesměs lidmi nepřátelskými křesťanské víře. Nepravdami a polopravdami, které šíří o křesťanství a katolické církvi se snaží lidi odvrátit od víry v Boha. Předkládaná brožura má dát věřícím do rukou argumenty v oblastech, ve kterých jsou na víru a církev vedeny největší útoky. (Vladislav Běhal)

 

Prolog

Dnes více než kdy jindy nelze hlásat víru nově a přitom zároveň nepoukázat na její rozumnost. Nelze zapůsobit na společnost nebo kulturu předložením evangelijní perspektivy, pokud bude ponechána stranou otázka Krista a pravdy Jeho evangelia. Problémy, s nimiž se dnes katolíci musí potýkat mají totiž svůj často nepřiznaný, ale dramatický kořen: úpadek víry, redukci Ježíše na pouhého učitele morálky, redukci Nového zákona a zázraků na mýtus, eschatologické naděje na angažovanost v tomto světě. Před jakoukoliv institucionální reformou a každým morálním či sociálním kázánm musíme nejprve znovu v plném rozsahu objevit Krédo, které citujeme při mši. Ale jak objevit Krédo, když nám k tomu málo kdo podává důvody? Kolik je těch, kteří nám v Církvi pomáhají ujistit se, že křesťan není blbec?

Mistrovské protikřesťanské propagandě se podařilo vytvořit u křesťanů, zvláště u katolíků, zlé povědomí, opanované neklidem, ne-li studem, ve vztahu k vlastní historii. Silou stálého tlaku, od reformace až po současnost, byli katolíci přesvědčováni, že jsou odpovědni za veškeré, nebo téměř veškeré zlo na světě. Nebylo v historii problému, omylu nebo utrpení, i vylhaného, které by nepřátelé Církve katolíkům nepřipsali. Tomu je třeba se postavit, protože ve skutečnosti většina obvinění je nepravdivá. (Vittorio Messoni, přední italský katolický politolog, novinář a spisovatel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Mediokracie

(Marie S., 2. 10. 2013 9:42)

Rozklikla jsem a objevila pro mne nové české slovíčko mediokracie - dočetla jsem text a ejhle, jukla tu na mne Bobošíková. Tak drsné potvrzení nového pojmu jsem nečekala. Naštěstí existuje prostředek, zaručující imunitu i vůči mediokracii - Boží slovo! Jdu se jím dobrovolně očkovat.