Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality farnosti Nebušice

Náboženství a Církev » Aktuality farnosti Praha 6 -Nebušice

 

farnost při kostele sv. Cyrila a Metoděje
Praha 6 - Nebušice


doprava MHD k nám: bus 116, 161, 312 fara je u kostela, zastávka u kostela se jmenuje K Noskovně, naproti kostelu je Albert

kostel-nebusice-sarka.jpg

Nebušická farnost
https://www.facebook.com/nebusicka.farnost/photos
https://www.facebook.com/nebusicka.farnost/
Farnost Praha-Nebušice, ss. Cyrila a Metoděje
https://www.facebook.com/groups/122904931096546/

 

15 agreed: PRAYER GROUP starts work

on Wednesday 6th of August 2014 at 6 p.p. in the Nebusice Church

dohodnuto: anglická modlitební skupina začíná ve středu 6.8. v 18h v kostele

 

14 prázdninový provoz

 

13 poutní mše svatá 5.5.2014 v 17hod

Přijďte uctít patrony Nebušic.
Vás zve na slavnou
poutní mši svatou
v den svátku sv. Cyrila a Metoděje
v sobotu 5. července 2014 v 17.00 hodin

Římskokatolická farnost
při kostele sv. Cyrila a Metoděje
v Nebušicích
Po mši svaté jste zváni na přátelské setkání na faře.

12 anglická mše svatá 22.6.2014

Otec Jakub zve všechny české farníky, kteří hovoří anglicky, na společnou mši svatou s anglicky hovořícími farníky od 11 hodin (po české mši svaté) s následným pohoštěním na faře a s možností seznámit se s cizinci a praktikovat angličtinu; významnými hosty budou tuto neděli 3 sestry františkánky z USA (Arizona), které nám právě teď dávají v Praze na Nám. Míru lekce církevní angličtiny; více na skupinovém webu Nebusice English Speaking:

https://www.facebook.com/groups/274959879340433/

 

 

11 Velikonoce v Nebušicích 2014

 

velikonoce-v-nebusicich.jpg

 

 

 

10

sestra Andrea paulínka, nás zve na 6. únor 2014 od 17:00 do 18:30

v areálu kostela Panny Marie Sněžné: NA EXHORTACI
Biskup Václav Malý a Zdeněk Susa, lékař, evangelický kazatel, nakladatel a poutník se zamyslí nad papežovou exhortací Evangelii gaudium (Radost evangelia).

 

plakat-sestra-andrea.jpg

 

 

9

Dvě akce farnosti na začátku roku 2014

Tři králové, pro děti, 5.1.2014, fara Nebušice, uskutečněno

koncert Linha Singers, plánován 12.1.2014 je ODLOŽEN, kostel Nebušice

POZOR - ATTENTION - POZOR - ATTENTION - POZOR - ATTENTION

DUE TO ILLNESS the concert is POSPONED, it WILL OCCURE on 26th January

pro nemoc je koncert odložen, uskuteční se 26. ledna na stejném místě, ve stejný čas

IT WILL HAPPEN AT THE SAME PLACE and AT THE SAME TIME 

 

pro zvětšenílinha-singers.jpgklikněte na obrázek

 

8

nejaktuálnější aktuality 23.12.2013

23.12.2013 od 16 hod do 18 hod: Betlémské světlo, které přivezou ke kostelu hasiči

24.12.2013 od 16 hod v kostele: dětská "půlnoční" mše Vánoční

24.12.2013 ve 23:59 začíná Půlnoční mše Vánoční

25.12.2013 v 9:30 začíná česká mše Vánoční na Boží hod

25.12.2013 v 11:00 začíná anglická mše Vánoční na Boží hod

25.12.2013 pro děti: 14 hod až 16 hod otevřen kostel s JESLIČKAMI a JEŽÍŠKEM, přijďte se děti podívat!!!

 

 

 

20131223_121552.jpg

20131223_121606.jpg

 

 

 

 

7 

 

divadlo Popelka Nazaretská

 

 

popelkanazaretskanebusice.jpg

 

 

V pátek dne 29. listopadu 2013, herec Miroslav Gabriel Částek, hudba Zdeněk Pololáník

 

6

 

Slavnost Ježíše Krista Krále v Nebušicích

Nádhernou slavnost vedl páter Jakub, zpívaly děti ze Školního pěveckého sboru Malostranského gymnázia a Malostranské základní školy JOSEF pod vedením Michaely Ditrichové a za varhaního doprovodu Lukáše Petřvalského.

nástěnka před kostelem:

nastenka-truverska-mse-eben.jpg

 

videa z Truvérské mše (Facebook linky): [klikněte myší na číslo videa]

1 zahájení 2 konec kázání: citace I.Newtona 3 svaté přijímání 4 obrázky pro děti 5 Kristus vítězí, Kristus kraluje

 

obraz Krista Krále:

kristus-kral.jpg

 

obraz bl. Zefiryna Jiméneze Malla:

zefiryn-jimenez-malla.jpg

 

zakončení kázání otce Jakuba citací ze svědectví Izáka Newtona:

• Když byl dítětem, zneklidňoval krále, když byl chlapcem, udivil doktory, když byl mužem, otřásl celým národem i základy celé římské říše.
• Ovládal zákony přírody, chodil po vlnách moře, tišil bouři, sytil z mála tisícové zástupy, uzdravoval bez léků, křísil mrtvé.
• Nepřátelé jej nemohli přemoci, satan jej nemohl zničit, ani hrob jej nemohl zadržet.
• Nade vším zvítězil.
• Nenapsal ani jednu knihu, ale do největších knihoven světa by se nevešly knihy, které o něm byly napsány.
• Nesložil ani jednu píseň, ale svou odpouštějící láskou rozezvučel písněmi chvály více než všichni básníci světa.
• Nezaložil náboženskou školu, vědecký ústav, ani seminář, ale všechny školy vzdělaných národů se nemohou pochlubit tolika žáky, jako on.
• Nezařídil lékařskou ordinaci, ale uzdravil více chorých duší než tisíce lékařů chorých těl.
• Nevelel žádné armádě, nedobyl žádným železem ani píď půdy, a přeci žádný vojevůdce neměl tolik dobrovolníků jako on.
• Mocí své lásky, poselstvím evangelia přetvořil svět.
• Velcí mužové světa přišli a odešli.
• Všichni lidé zklamali, on však nikdy nikoho.
• Všichni lidé zhřešili, on však zůstal svatý, věčný, dokonalý, nejkrásnější mezi lidskými syny.
• A tento Ježíš je Spasitel světa, můj Spasitel a Přímluvce u Boha.
• Chceš-li bude i tvůj.
• Pokoř se před ním, provolej jej Králem svého srdce.
• Vyvol si Ježíše, nikdo není jako On.
Amen.

 

5

Pouť smíření posvátnými místy Prahy 16. 11. 2013

Česká republika pro Ježíše!   www.viraanadeje.czprojezise.jpg

16.11.2013 první Pouť smíření, Česká Republika pro Ježíše
všechny fotky tady:
http://juanjoserapido.rajce.idnes.cz/16.11.2013_Pout_smireni%2C_Ceska_Republika_pro_Jezise/

Česká republika pro Ježíše, občanské sdružení pro novou evangelizaci, má přátele: https://www.facebook.com/ceskarepublika.projezise/friends?collection_token=100001861772464%3A2356318349%3A2&next_cursor=MDpub3Rfc3RydWN0dXJlZDoxMDAwMDE0MjYyMzU3NTc%3D

 

V 10.00 hod. – klášter Františkánů – uctění čtrnácti mučedníků pražských.
(čtrnáct mučedníků pražských: 4 Češi, 4 Italové, 3 Němci, 1 Španěl, 1 Francouz a 1 Holanďan)

 

 

(čtrnáct mučedníků pražských: 4 Češi, 4 Italové, 3 Němci, 1 Španěl, 1 Francouz a 1 Holanďan)

Blahoslavení mučedníci Bedřichu, Juane Martínezi, Bartolomeo, Simone,
Christoffele, Juane Diego, Emanueli, Giovanni,
Gerolamo, Gaspare, Jakube, Klemente,
Jane a Antoníne,
orodujte za nás, za Prahu, za český národ a za České země, amen.

 

 

V 11.00 hod. – Staroměstském náměstí – kostel Panny Marie před Týnem – uctění obrazu Madony Rynec­ké – Staroměstského paládia a zasvěcení Panně Marii – ochránkyni Prahy. (Madona Rynecká, Staroměstské Paládium, milostný obraz Panny Marie na strženém mariánském sloupu; originál obraz posvěcený bl. Janem Pavlem II.)

 

pm-rynecka-pozehnana-kopie-obrazu-2-3-.jpg

Panno Maria, Matko Ježíšova a Matko naše, odpusť nám Čechům hroznou potupu tvého milostného obrazu, prosíme Tě jako Tvoje děti, oroduj za nás u svého Syna Ježíše Krista, amen.
 

 

Ve 12.00 hod. – klášter křížovníků – uctění sv. Anežky české v místě spojené s jejím působením, na Karlově mostě uctění sv. Jana Nepomuckého a modlitba za toleranci.

 

302518-1-.jpg


Svatá Anežko Česká, patronko naší vlasti, oroduj za nás, amen.

jan_nepomucky-1-.jpg


Svatý Jane Nepomucký, mučedníku zpovědního tajemství, oroduj za nás. Amen.

 

Ve 13.00 hod. - Malá Strana - klášter Pražského Jezulátka – pobožnost a uctění Milostného Pražského Jezu­látka a zasvěcení rodin a národa Dítěti Ježíši.

 

2_jezulatko-maly-1-.jpg


Ó Nejsvětější Dítě Ježíšku, klaníme se ti, ó mocné Dítě, prosím tě, vysvoboď nás z naší nouze, zasvěcujeme Ti naše rodiny a náš národ, Ježíšku, vysvoboď nás od zlého, amen.
 

 

V 15.00 hod. - Pražský hrad – svatojiřský klášter – uctění sv. Ludmily a modlitba za vlast, v kostele Všech svatých – uctění sv. Prokopa a modlitba za mír.

 

svaty_vaclav_a_svata_ludmila_-_glass_window-1-.jpg


Svatý Václave a svatá Ludmilo, patroni naší země, orodujte za nás, amen.

 

 

V 16.00 hod. – katedrála sv. Víta, sv. Václava a sv. Vojtěcha – mše svatá ke cti mučedníků a patronů české země s prosbou za duchovní a mravní obnovu českého národa.
 

 

heiligenstadtsanktveit-1-.jpg

 


Svatí Víte, Prokope, Vojtěchu, patroni české země, orodujte za nás, amen.

 

iniciala_o-1-.jpg

 

 

4

farní kronika Nebušice

Kronika byla založena prvním ordinovaným farářem hned po posvěcení nového kostela v roce 1886. V roce 2010 jsem začal luštit zašlé rukopisy nebušických farářů a začal stránku po stránce uveřejňovat na Facebookové skupině: Farnost Praha-Nebušice, ss. Cyrila a Metoděje speciálně pro tento účel vytvořené. Tenkrát formát Facebookové skupinové stránky umožňoval Diskuze, kde bylo možné pěkně strukturovaně přidávat stránku po stránce a ještě ke každé stránce přidávat naše současné aktuální komentáře a opravy přepisů. Každý nový příspěvek v Diskuzi se hned objevil na Zdi s jeho hyperlinkem. Od té doby Facebook neočekávaně několikrát změnil (vylepšil) způsoby a formáty přihlašování, a také zmizela možnost Diskuze. Místo možnosti Zeď je nyní (6.11.2013) možnost Timeline, kde naštěstí zůstaly ve starší historii příspěvků hyperlinky na dříve ukládané (uploaded) přepsané stránky farní kroniky. To mi dává nyní možnost zpětně stahnout (download) přepisy z farní kroniky a uložit je přehledně zde, na tomto blogu, aby nebyly nepřehledně utopeny v hlubinách neustále se měnícího Facebooku.

farní kronika Nebušice LIBER MEMORABILIUM PAROCHIAE NEBUŠIC

 

kronikap1070230.jpg

 

3

Pouť na Sicílii za svatým Pavlem

Na pouť jsme přijeli do Itálie na svátek svatého Františka. Naším průvodcem byl František, slovenský emigrant ze slovenského Záhorácka, který začal studovat v Římě teologii a později právo v době kdy přišel do Říma kardinál Josef Ratzinger a stal se prefektem. František přijal jméno Francesco a protože dlouho pak pobýval v sicilské obci Calamonaci, byl tamějším zastupitelstvem jmenován čestným občanem. V této obci jsme pobyli nejdelší dobu. S Francescem jsme slavili jeho svátek (a svátek svatého Františka) na trajektu z Neapole do Palerma (plavili jsme se celou noc a spali v opravdových kajutách).

Když jsme se poslední noc vraceli autobusem přes Rakousko směr Bratislava, ptal se nás Francesco na nejsilnější dojmy z navštívených míst v Itálii. Dnes už to mohu přiznat. Mým nejsilnějším zážitkem bylo: Ako tie pekné huncovské bábky pekne spievali tam vzadu v autobuse po celý čas.

 

syracusa.jpg

Hledíte na katedrálu v Sirakuzách (Syrakuse; obě varianty se vyskytují), kde je uložena plačící Madona. Přečtěte si: SLZY LÁSKY Slzy Panny Marie v Syrakusách Itálie obraz Panny Marie
Siracusa(Sicílie) Stigmata, krvácející sochy a obrazy Obměkčení kamenných srdcí (pravoslavná ikona) Madona pláče - Tajemná řeč slz The Weeping Madonna of Syracuse Weeping statue (Wikipedia)

Na fotogalerie ze sicilské poutě vás odkazuji na speciální stránku zde (klikněte na následující podtržený modrý odkaz) po stopách sv. Pavla 2013

 

2

 

Den dětí v Nebušicích, Svatováclavská pouť, kdy: v sobotu 28.9.2013

Svátek svatého Václava - slavná mše svatá v 9:30 hod

dětské atrakce začínají ve 14:00 hod

více na plakátku

 

svatovaclavske-slavosti.jpg

 

FOTOGRAFIE z 28.9.2013

všechny fotky tady

Svatováclavské slavnosti v Nebušicích jsme zahájili českou hymnou - a bylo krásné modré nebe!

 

zahajeni-svatovaclavskych-slavosti-hymna.jpg

 

VIDEA z 28.9.2013 P9280004.AVI P9280011.AVI P9280024.AVI P9280039.AVI P9280040.AVI P9280045.AVI P9280046.AVI P9280082.AVI P9280083.AVI P9280084.AVI P9280085.AVI P9280086.AVI P9280087.AVI P9280088.AVI P9280089.AVI P9280090.AVI P9280091.AVI P9280092.AVI P9280093.AVI P9280094.AVI P9280095.AVI P9280096.AVI P9280097.AVI P9280098.AVI P9280099.AVI P9280100.AVI P9280101.AVI P9280102.AVI P9280103.AVI P9280107.AVI P9280108.AVI P9280119.AVI P9280120.AVI P9280126.AVI P9280129.AVI P9280130.AVI P9280131.AVI P9280132.AVI P9280140.AVI P9280148.AVI P9280149.AVI P9280160.AVI P9280163.AVI P9280165.AVI P9280194.AVI P9280195.AVI P9280196.AVI P9280197.AVI P9280220.AVI P9280221.AVI P9280222.AVI P9280223.AVI P9280224.AVI P9280225.AVI P9280226.AVI P9280227.AVI P9280228.AVI P9280238.AVI P9280239.AVI P9280240.AVI P9280241.AVI P9280242.AVI

1


úterý 24.9.2013 v 19 hodin na Nebušické faře
MIROSLAV GABRIEL ČÁSTEK

vyprávěl o Divadle jednoho herce

foto pozvánky zde http://juanjoserapido.rajce.idnes.cz/je_po_desti%2C_a_je_krasne_21.9.2013/#P9210291.jpg

FOTOGRAFIE ze setkání s hercem Částkem tady: http://juanjoserapido.rajce.idnes.cz/foto_24.9.2013_brnensky_herec_Castek_v_Nebusicich/

VIDEOKLIPY ze setkání zde: videoklip-P9240006.AVI videoklip-P9240007.AVI videoklip-P9240008.AVI videoklip-P9240010.AVI videoklip-P9240015.MP3 videoklip-P9240016.AVI videoklip-P9240017.AVI videoklip-P9240018.AVI

VIDEOKLIP P9240015.AVI má velikost 1935MB, (doba-trvani-17m08s) a Facebook bere maximálně 1024MB videa, tedy nevejde se tam. PORADÍ NĚKDO kam to aploudnout bezplatně a natrvalo? Napište mi, prosím: ingjanpospisil@gmail.com

ŘEŠENÍ: video P9240015.AVI o velikosti 1,935GB nelze umístit na web,

zvukovou stopu P9240015.MP3 o velikosti 23,5MB mohu poslat na gmail.com

uloženo na http://mysharegadget.com/120017450  (klikněte a stáhněte si) ještě pak kliknout na P9240015.mp3 a stáhnout OK

 

 

 

 

 

Tyto blogové stránky jsou o tom, o čem přemýšlím, co čtu, čemu se snažím porozumnět. Pojďte přemýšlet se mnou. Když vás něco napadne, napište mi to dole pod reklamou v části KOMENTÁŘE. Moc děkuji. Ať vám Pán žehná.

 

 

Dole pod reklamou můžete připojit své KOMENTÁŘE na toto téma. Vaše kritické postřehy budou zajímat i další čtenáře.

Všechny komentáře na tomto blogu je možné shlédnout ZDE

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář