Jdi na obsah Jdi na menu
 


21. 11. 2013

Náboženství a Církev » Adoptuj si svého politika

 

Také jste naštvaní z politiků? Máme pro vás tip. Adoptujte si jednoho!

 

009461800138463765389-1-.jpg

 

Mnozí lidé si neví rady,
co si počít s naštvaností z politiky

Mnoho lidí je dnes oprávněně rozpačitých a rozhořčených z politické situace u nás.  A mnozí neví, co s tím. Kromě nadávání na politiku existují nejrůznější možnosti, jak se do řešení věcí veřejných zapojit. Jednou z těchto možností, která je dostupná úplně každému (křesťanovi), je možnost se za politickou situaci u nás vytrvale a společně modlit.

"Adoptuj si politika"

Na výročí listopadové revoluce se 17. 11. 2013 spouští zcela nová iniciativa „Adoptuj si politika.cz“, která lidi spojuje v jakési modlitební stráži nad našimi politiky. Každý, kdo se do iniciativy zapojí, obdrží jednoho politika, za něhož se bude pravidelně přimlouvat. Adoptovat politika k modlitbě si může buď jednotlivec, anebo rodina, společenství, komunita, farnost, sbor…

více informací zde: http://www.vira.cz/Texty/Clanky/adoptuj-si-politika.html

nebo zde: http://www.adoptujsipolitika.cz/

Cíle

  • aby křesťanské hodnoty jako spravedlnost, čestnost, úcta k životu aj. se v politice staly samozřejmostí
  • aby se křesťané sjednotili v modlitbě a přinášeli do České republiky Boží království
  • aby z úst obyvatel Česka zmizely nadávky a další projevy arogance, a aby národ místo toho začal státním představitelům projevovat stejnou lásku, jakou jim prokazuje Bůh
  • aby si lidé vytvářeli pravdivý obraz o politickém dění v České republice a aby se do tohoto dění podle svých možností zapojovali s úsilím o spravedlnost a pokoj
  • aby v politice vycházely věci na světlo a byly nazývané pravými jmény
  • aby představitelé státu měli bázeň před trojjediným Bohem, kterému všechno patří, a na základě toho přistupovali ke svým funkcím a přijímali je jako službu druhým

 

 

ráno a večer: Univerzální modlitba za adoptovaného politika Marie Pěnčíková [od 3.11.2020 do 2.1.2021]

http://www.adoptujsipolitika.cz/adoptuj-politika/478/

Čeština:

Nebeský Otče,
jsi Pán pánů, Král králů i Autorita autorit.
Proto tě prosím za
Marie Pěnčíková. (KSČM)
Dej se jí poznat jako Pravda, která jí pomůže žít život ve Světle.
Daruj jí živou a pevnou víru, která odolá nesprávným názorům panujícím v našem světě.
Naplň ji odvahou prosazovat spravedlnost, čestnost, pokoj a další tvé principy a hodnoty tam, kde pracuje a žije. Povzbuď ji, aby hledala pravdu a aby ji šířila všude, kde je to možné.
Pomáhej jí, aby byla vnímavá a citlivá k potřebám druhých.
Požehnej i její rodině a jejím blízkým láskou, pokojem a radostí.
Prokaž jí, Pane, své veliké milosrdenství.
Amen.


English:

Heavenly Father,
You are the Lord of lords, the King of kings and the Authority of the authorities.
Therefore I pray to You for Lubomír Franc:
• Let him get to know You as the Truth, which will help him to live a life in the Light.
• Donate to him a living and a firm faith that can withstand to the incorrect views that prevail in our world.
• Fill him with courage to promote justice, honesty, peace and to promote Your principles and values, where he works and lives.
• Encourage him to seek the Truth and to spread it wherever possible.
• Help him to be receptive and sensitive to the needs of others.
• Bless also his family and his loved ones with Love, peace and joy.
• Prove him, Lord, your great mercy.
Amen.


Esperanto:

Ĉiela Patro,
Vi estas la Sinjoro de sinjoroj, la Reĝo de reĝoj kaj la Aŭtoritato de la aŭtoritatoj.
Tial mi preĝas al Vi por Lubomír Franc:
• Lasu lin ekkoni Vin kiel la Veron, kiu helpos lin vivi vivon en la Lumo.
• Donacu al li vivantan kaj firman kredon, kiu rezistos al la nekorektaj vidpunktoj, kiuj regas en nia mondo.
• Plenigu lin per kuraĝo por promocii justecon, honestecon, pacon kaj por antaŭenigi Viajn principojn kaj valorojn tie, kie li laboras kaj vivas.
• Kuraĝigu lin por ke li serĉu la Veron kaj por diskonigi ĝin laŭeble.
• Helpu lin esti akceptema kaj sentema al la bezonoj de aliaj.
• Benu ankaŭ lian familion kaj liajn amatojn per Amo, paco kaj ĝojo.
• Pruvu al li, Sinjoro, vian grandan mizerikordon.

Amen.

Español:

Padre Celestial,
Tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes y la Autoridad de las autoridades.
Así que pido por
Lubomír Franc:
• Deje para que él sepa que Tú eres la Verdad, que le ayudará a vivir una vida en la Luz.
• Done a él la estable y viva fe y de que perseveren hasta el punto de vista incorrecto que prevalece en nuestro mundo.
• Llenarlo de valor para promover la justicia, la honestidad, la paz, y promover Sus principios y valores, donde trabaja y vive.
• Anímelo que él debe buscar la Verdad y difundirla lo más lejos posible.
• Ayúdelo a ser receptivos y sensibles a las necesidades de los demás.
• Bendice también a su familia y sus seres queridos con el Amor, la paz y la alegría.
• Demostrar a él, Señor, que tu gran misericordia.
Amén.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář